Redo att instruera i närkamp

Under två veckor har ett gäng på sjutton personer tampats med varandra i syfte att själva kunna utbilda soldater i närkamp. Meningen med närkampsutbildningen är att ge en ökad förmåga att överleva och verka i olika typer av konfrontationer på korta avstånd. Det är bara utbildade och godkända instruktörer som får utbilda andra och efter dessa veckor finns det fler av dem i marinen.

Eleverna har genomfört Instruktörskurs närkamp GMU och är nu redo att klä på sig rollen att utbilda och examinera nya så kallade "brukare". Vissa av dem är helt nya medan andra har erfarenhet sen tidigare och därför gått repetitionsutbildningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
”Ett av mina mål är att bli en av de äldsta instruktörerna” erkänner Benny Larsson som till vardags jobbar på Blekingegruppen där han utbildar hemvärnssoldater. Han håller sig i form genom att träna styrka två till tre gånger per vecka, köra yogapass och promenera till jobbet. Eftersom det var andra gången Jens-Joel Nilsson hade Benny som elev fick han ett särskilt minne från den skånska instruktören i form av en spettekaka. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
”Man använder muskelgrupper man inte använder dagligdags. Funderar man på att söka instruktörskursen ska man komma förberedd. Det är stundtals väldigt tungt och tufft. Jag har lite blåmärken både här och där” säger Emil Erlandsson. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Utbildningen handlar om närkamp för Försvarsmaktens personal. Utbildningen är en integrerad del i stridsutbildningen och omfattar ett system av tekniker, träning och utbildning som syftar till att ge ökad förmåga att överleva och verka i olika typer av konfrontationer på korta avstånd. Foto: Benny Larsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten ska kunna lösa uppgifter i bebyggda områden där människor verkar och bor. Interaktion med dessa sker ofta på avstånd där en fysisk kontakt kan ske inom väldigt korta tidsförhållanden, delar av en sekund. Att kunna skydda sig mot eller att utöva våld i dessa situationer är nödvändigt för att kunna överleva och verka. Soldaten ska kunna lösa uppgifter inom hela spektret från högintensiva stridsuppgifter i en fullskalig väpnad konflikt till konfrontationer längre ner i konfliktskalan. Agerandet ska dessutom vara förankrat i konventioner, lagar och insatsregler.

Avgörande för framgång är den enskilde soldatens personliga färdighet, dennes förmåga att identifiera, bedöma och agera mot olika typer av hot i olika miljöer. Den enskilde soldatens agerande har fått ökad betydelse och denne har indirekt fått större enskilt ansvar. Enskilt beslut och agerande på den lägsta nivån kan i vissa fall påverka förutsättningarna för en hel operation.
Mer att läsa om detta ämne finns i Försvarsmaktens systemplan för närkamp.

En av de nyare förmågorna

Gruppen som utbildades bestod av både nya förmågor och av andra som gick repetitionskursen. En av dem som deltog för första gången är en förhållandevis ny förmåga, Emil Erlandsson, utlånad av Fjärde sjöstridsflottiljen för att jobba som instruktör på GU-kompaniet, Sjöstridsskolan. Emil har tidigare gjort värnplikten på K 3 men har nyligen kommit tillbaka till ett arbete i Försvarsmakten.

– Det har varit väldigt givande och fysiskt krävande. Jag hade glömt lite sen värnplikten så det var bra att repetera och det har också tillkommit en del nya saker. Det har inte tummats på säkerheten, så jag har aldrig känt obehag, vi har haft en bra instruktör, säger en nöjd Emil, berikad med lite blåmärken här och där.

En annan, mer erfaren

Benny Larsson, Marinbasen, är en av dem som tillsammans med några andra, var där för att förnya sina kunskaper som instruktör. Och Benny har deltagit vid ett antal tillfällen tidigare.

– Ja, jag har erfarenheter ända från -81 men även från dagens system som är från 2007. Jag har haft en jädra massa elever genom åren, flera hundra. Och det är lika kul fortfarande. Under utbildningen får man sig en riktig genomkörare. Närkamp går ut på att slåss med någon annan där man själv inte får vara den som ger upp. Det ger styrka, rörlighet och uthållighet, säger Benny.

Men han medger att det är lite mer slitsamt nu. Utbildningen sträcker sig från rena stridssituationer, över nödvärn, ner till laga befogenhetsvåld.

Examinatorn

Jens-Joel Nilsson, Basskyddskompaniet, är den som utbildat de blivande instruktörerna. Han är en av Försvarsmaktens examinatorer i närkamp och har till uppgift att utbilda nya instruktörer. I uppgiften som examinator ingår även att följa upp de som blivit instruktörer och att vidarutbilda på nya tekniker. Kunnig i ämnet med andra ord.

– Kursen var väldigt givande även för mig på flera sätt. Jag som är hyfsat ny i Marinbasen har till exempel fått nya kontakter i och med kursen, säger Jens-Joel Nilsson.

Så avlutningsvis kan man konstatera att två veckors utbildning i hårda tag inte bara lett till blåmärken här och var utan även en utökad kamratskap kollegor emellan.