Svenskt signalspaningsflyg uppvaktat av ryskt stridsflyg

Under en flygning i internationellt luftrum över Östersjön på måndagen uppvaktades ett svenskt signalspaningsflygplan av typen 102B av ett ryskt stridsflygplan av typen SU-27.

Signalspaningsplanet S102 (Gulfstream G4) landar på Malmen efter utfört uppdrag över Östersjön.
Signalspaningsplanet S102 (Gulfstream G4) landar på Malmen efter utfört uppdrag över Östersjön.
Försvarsmaktens flygplan S 102 B har som främsta uppgift att bedriva flygburen signalspaning. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Det är inte ovanligt att ryska flygplan går upp och identifierar svenska signalspaningsuppdrag. Den här gången uppträdde dock det ryska flygplanet på ett sådant sätt att det måste betraktas som anmärkningsvärt, bland annat var avståndet mellan flygplanen stundtals väldigt kort.
Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.