Tillsammans stärker vi Sveriges totalförsvar

MILITÄR, POLIS OCH ANDRA MYNDIGHETER ÖVAR AMMUNITIONSRÖJNING

Vi kan alla drabbas av en särskild händelse exempelvis en större olycka och att förutse vad som kan hända i nästa sekund är i stort sett omöjligt. För att tillsammans stärka försvaret av vårt land och dess invånare krävs ett utökat samarbete och ett förändrat arbetssätt mellan myndigheterna i Sverige.

Försvarsmaktens ammunitionsröjningspersonal samarbetar med polis, räddningstjänst och akutsjukvård. Foto: Maddelena Lago
Skadade omhändertas av personal från Försvarsmakten och räddningstjänsten. Foto: Alexander Karlsson
Samverkan inför nästa åtgärd. Foto: Alexander Karlsson
Kontaktförsök med skadad. Foto: Alexander Karlsson

För att kunna öva på ett realistiskt sätt, där ammunition, bomber och granater finns med i händelsen, har Swedec under de fyra år som övningen genomförts, samövat med polis, räddningstjänst, akutsjukvård och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillsammans har dessa genom åren utvecklat förmågan för att på bästa sätt ta hand om de som utsätts för olika händelser i olika miljöer.  

Ett exempel på händelse kan vara att en olycka startas med ett 112-larm, blåljusorganisationen på plats upptäcker att det finns ammunition i form av granater på olycksplatsen och begär då stöd från Försvarsmakten.  Specialister inom ammunitionsröjning åker till platsen för att göra riskbedömningar och säkra områden innan blåljuspersonal kan gå in i området och fortsätta arbetet med att omhänderta skadade.

– Swedec gör, genom utbildning och övning, totalförsvarets förmåga inom ammunitions- och minröjning bättre och starkare, säger Tomas Wikström som är planeringsansvarig för övningen.