Röjning i realistiska miljöer

Militär, polis och andra myndigheter övar ammunitionsröjning

I Swedec EOD Exercise 2017 (SEE 17) övas förmågan att lösa ammunitionsrelaterade händelser i samhället i syfte att öka kunskapen att lösa uppgifter tillsammans med andra myndigheter samt att utbyta erfarenheter.

På bilden står överste Fredrik Zetterberg, chef för Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum (till höger) och planeringschef för SEE-17 major Tomas Wikström framför Swedecs huvudbyggnad i Eksjö.
Överste Fredrik Zetterberg, chef för Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum (till höger) och planeringschef för SEE-17 major Tomas Wikström. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar en vält ammunitionstransport och flera myndigheter samverkar, en bild från förra årets övning.
En vält ammunitionstransport och flera myndigheters samverkan, en bild från förra årets övning. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar tre poliser och en militär i samverkan under förra årets övning - SWEDEC EOD EXERCISE 2016.
Polis och militär i samverkan under förra årets övning - SWEDEC EOD EXERCISE 2016. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar ett stort fartyg i en hamn där en improviserat tillverkad bomb hittades och en ammunitionsröjare tillkallades för att röja bomben. Händelsen ägde rum vid förra årets övning.
Vid förra årets övning hittades en improviserat tillverkad bomb i hamnen och en ammunitionsröjare tillkallades för att oskadliggöra hotet. Foto: Richard Meurck

– Det är inte längre bara ett tänkt scenario. Efter lastbilsattentatet i Stockholm den 7 april och övriga händelser i Europa har många förstått att övning och samverkan inom totalförsvaret är högst aktuellt. Vår funktion och mina medarbetares kompetens blir allt viktigare med hänsyn till den förändrade hotbilden i världen, påtalar chefen för Swedec överste Fredrik Zetterberg.

Övningen SEE 17 vänder sig till ammunitionsröjningsgrupper i Försvarsmakten och övrig personal i Försvarsmakten som har koppling till ammunitionsröjning. Men även till Polismyndighetens bombgrupper och ammunitionsröjningspersonal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utöver dessa myndigheter deltar samhällsviktiga funktioner såsom Oskarshamns kärnkraftverk, OKG, Svensk kärnbränslehantering, SKB, lokal räddningstjänst, akutsjukvård och polis med flera aktörer. I år deltar närmare 200 personer i övningen.

– Vi kommer att öva i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Oskarshamn med olika intensitet från 10 till 17 maj, berättar major Tomas Wikström som är planeringsansvarig för SEE 17. Det är fjärde året vi genomför övningen och med den förändrade hotbilden i Sverige och omvärlden inser fler vikten av att öva tillsammans!

– Samhället och dess medborgare ska förstå och känna förtroende för att vi övar, samverkar och samordnar totalförsvarets resurser, avslutar Fredrik Zetterberg, chef för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec).

Fakta

Swedec är Sveriges kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning, Centre of Excellence. Swedecs uppgift är att utbilda personal, utveckla materiel, metoder och tekniker för ammunitions- och minröjning. Försvarsmaktens ammunitionsröjningspersonal men även Polismyndighetens bombtekniker utbildas hos Swedec. SEE-övningen ger bra funktionsträning för ammunitionsröjare och de moment som övas bygger på den bedömda nationella hotbilden avseende terroristbomber och övrig konventionell ammunition. Det finns tydliga hotbilder både nationellt och internationellt, så det är viktigt att öva.