Övar för att minska risken i insatsområdet

Under kommande veckor är det dags för övning med Försvarsmaktens taktiska UAV-system, de obemannade flygfarkoster som är avgörande för personalens säkerhet i ett insatsområde. Övningen genomförs i Karlsborg med omnejd där övningsförutsättningarna är som allra bäst.

Taktisk UAV - obemannad flygfarkost på startbanan.
Taktisk UAV - obemannad flygfarkost. Foto: Försvarsmakten
Taktisk UAV i startögonblicket i insatsområde.
Taktisk UAV startar i insatsområde. Foto: Försvarsmakten
Två soldater förbereder en taktisk UAV på uppskjutningsrampen.
Taktisk UAV förbereds för start. Foto: Försvarsmakten

Det taktiska UAV-systemet spelar en viktig roll när Försvarsmaktens personal lägger underrättelsepussel. Systemet har lång räckvidd som gör att det kan täcka stora ytor och kan även följa olika typer av rörelser på marken. Till exempel så stöttar systemet personal i insatsområden med bilder som gör att de kan se vad som finns framåt på den väg de tänkt ta. Det gör att riskbedömningen blir mer exakt och att planeringen för hur man ska hantera dem blir lite enklare.
– Personalen kan se hur vägarna ser ut och om det finns fiender bakom nästa kurva. Om vi inte hade den här förmågan skulle vi vara mycket mer utsatta i insatsområdet, säger övningsledare kapten Nicklas Fredriksson.

Övar tillsammans med Flygvapnet

Den här gången övar delar ur 32:a underrättelsebataljon tillsammans med soldater och officerare från flygvapnet som ska delta i nästa insats i Mali. Planen är att flyga under en så stor del av dygnet som möjligt så att förbandet får ut maximalt med övningstid inför avresan.
– Det kan förekomma en del bullerstörningar under perioden men vi försöker anpassa övningen så att vi ska störa så lite som möjligt, genom att, till exempel, inte ligga långa perioder över en och samma plats, säger övningsledare kapten Nicklas Fredriksson.

Bäst förutsättningar i Karlsborg

Att förbandet övar i Karlsborg är ingen tillfällighet. Här finns alla förutsättningar som krävs för att kunna genomföra en så bra övning som möjligt. Bland annat en väl utbyggd supportorganisation och infrastruktur. Det här är även den enda platsen i Sverige där det är möjlig att flyga integrerat med annan militär flygtrafik som är en viktig del i övningen
– Vi kan öva på andra platser men då krävs det att vi bygger upp det stödet som vi har fast på plats i Karlsborg vilket kostar en del i både tid och pengar, säger övningsledare kapten Nicklas Fredriksson.