Ny sjömålsrobot beställd

I dag beställde svenska staten nya versioner av sjömålsrobot 15, både för flyg- och sjöstridskrafterna. De nya versionerna ska ersätta det befintliga sjömålsrobotsystemet under mitten av 2020-talet på JAS 39 E och Visbykorvetterna.

En nya version av sjömålsrobot 15 för JAS 39 E och Visbykorvetterna är beställd från Saab.
En nya version av sjömålsrobot 15 både för flyg- och sjöstridskrafterna är beställd från Saab. Foto: Helen Nyberg/Försvarsmakten
En nya version av sjömålsrobot 15 för JAS 39 E och Visbykorvetterna är beställd från Saab.
En nya version av sjömålsrobot 15 både för flyg- och sjöstridskrafterna är beställd från Saab. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Det nya robotsystemet kommer avsevärt förbättra flygets och marinens förmåga att bekämpa inte bara sjömål utan också landmål.

De stora skillnaderna på det nuvarande systemet och de nya robotarna är att de nya har avsevärt längre räckvidd, de avger mindre signatur, har bättre målsökare och kan dessutom utvecklas för kommande hotmiljöer och framtida operativa krav. Beställningen möjliggör också strategiska samarbeten med andra nationer för att uppnå förmågeutveckling och dela kostnaderna.

För Försvarsmakten är detta en prioriterad anskaffning med tanke på behoven i en försämrad omvärldsutveckling. 
Utvecklingen av det nya robotsystemet görs på SAAB utifrån operativa värderingar av Försvarsmakten, FMV och FOI.