Att lära men också att lära ut

Alla marina övningar genomförs inte med fartyg till sjöss. Att i en kris hantera minhotet effektivt kräver omfattande planering och ett gemensamt arbetssätt. Det övas bäst i en simulerad verklighet framför datorer. Tillsammans med 16 andra nationer deltar svenska marinofficerare i den datorstödda övningen Dynamic Move som nu genomförs i Belgien.

Sverige och Finland samarbetar mycket nära varandra även inom minröjning. Här jobbar Simon Malmkvist och en finsk kollega.
Sverige och Finland samarbetar mycket nära varandra även inom minröjning. Här jobbar Simon Malmkvist och en finsk kollega. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
Mathias Hagberg i diskussion med en amerikansk kollega om minröjning med helikopter, något som inte Sverige har så stor erfarenhet av.
Mathias Hagberg i diskussion med en amerikansk kollega om minröjning med helikopter, något som inte Sverige har så stor erfarenhet av. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten

Övningen Dynamic Move, DME 2017, har i år över 150 deltagare från medlemsländer och partnerländer till NATO. Den övergripande målsättningen är att skapa ett tryggare hav för alla sjöfarare i ett krisscenario som utspelar sig i Östersjön. Genom att skapa olika ledningsstrukturer övas staber på olika nivåer i planering av minröjningstjänsten. Fiktiva fartygsstyrkor som var och en innehåller ett tiotal fartyg fördelas och ges uppgifter. Övningen simuleras i ett gemensamt nätverk vid minkrigsskolan Eguermin i Oostende och det spelade problemområdet är sjöminor som hindrar konvojer med förnödenheter.

De nordiska länderna arbetar gemensamt och tillsammans med deltagare från både Europa och Nordamerika. Från Tredje sjöstridsflottiljen deltar personal från minröjningsdivisionen.

- Övningen tvingar fram ett koncentrerat arbete kring hur att arbeta med sjöminor. Något som många delar av samhället är beroende av, exempelvis fiskeindustrin, handelssjöfarten och rörelsefriheten för militära sjöförband. En säker sjöfart är avgörande för samtliga kuststater i regionen, säger Martin Göth som är chef för 33.minröjningsdivisionen.

Sverige är ett sjöfartsberoende land

Stora delar av den svenska importen och exporten går på fartyg. Sverige som dels har Östersjöns längsta kust och dessutom är beroende av en fungerande handelssjöfart har mycket att bidra med men också mycket att lära.

Att gemensamt med länder runt omkring oss men även med partners runt om i världen få öva under realistiska förhållanden ger en utveckling och ett mervärde som gynnar alla som är i behov av öppna och tillgängliga sjövägar.

Övningen genomförs koncentrerat under mer än två veckor och viktiga kontakter knyts genom att deltagarna deltar i både utbildning och diskussioner. Sverige har deltagit i övningen under många år och är därför väl anpassad och förberedd för att jobba med andra nationer.

- Den svenska minröjningsförmågan och kunskapen står sig väl i en internationell jämförelse, avslutar Martin Göth.