Riskområden

Verksamhet på havs- och sjöbotten i markerade områden bör undvikas. I de fall detta inte är möjligt ska detaljerad information hämtas från Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Även i Sveriges inland har dumpningar gjorts i ett antal sjöar.

Delar av tysk mina funnen vid Gotska Sandön. Foto: Försvarsmakten

Under de båda världskrigen fälldes upp emot 165 000 minor i Östersjön och Västerhavet. Cirka 40 000 minor bedöms finnas kvar än idag. De vanligaste är så kallade förankrade minor.

Längs Sveriges kust är det främst i Södra Kvarken, i området mellan Skagen och svenska fastlandet samt i Öresund som en större mängd minor kan förekomma. Sett till hela Östersjöregionen är det i huvudsak Finska viken och Irbensundet (sundet mellan Ösel och fastlandet) som har de största koncentrationerna av minor.

Dumpade flygbomber med senapsgas är den typ av kemiska stridsmedel som oftast kommit upp med redskapen vid fiske i Östersjön. Flygbomberna var huvudsakligen av två typer. Den ena var cirka 160 centimeter lång och försedd med fyra fenor baktill, den andra cirka 100 centimeter lång och saknade fenor.

Även det svenska försvaret har dumpat ammunition på cirka 300 platser i Sverige. Till exempel dumpades under 1940-, 50- och 60-talen ammunition på 25 platser i havet, både på väst- och ostkusten. Dumpning har också skett i nedlagda gruvor och i flera svenska insjöar, bland annat Vänern, Vättern och Mälaren. Den totala mängden ammunition som dumpats av Försvarsmakten bedöms vara 6 500 ton.

Visa karta över riskområden