20 år och utvecklingen fortsätter

Hur ska man agera om ett utländskt statsfartyg går in på svenskt sjöterritorium under hävdande av nöd eller assisterar nödställda på svenskt sjöterritorium utan att i förväg ha fått tillstånd att uppehålla sig på territoriet? Dessa frågor diskuterades på ett samverkansmöte mellan Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Kustbevakningen i Göteborg. I 20 år har man jobbat nära varandra på Käringberget i Göteborg.

Samverkan mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten under samverkansövning Sabina. Foto: Försvarsmakten
Genomgång inför kommande övningsuppgifter. Foto: Försvarsmakten

De tre myndigheterna sitter samlade i en ledningscentral lokaliserad inom Göteborgs garnisonsområde. Funktionerna som utförs i centralen är Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning, Kustbevakningens operativa ledning och Försvarsmaktens sjöövervakning.

Centralen invigdes 1996 och samverkansformer har sedan dess utvecklats mellan de tre myndigheterna. Förutom den dagliga samverkan hålls även en så kallad mönstringsövning på onsdagar då vakthavande personal samlas för att bilda stab enligt en förutbestämd metodik och med syfte att leda en större räddningsinsats.

Årligen genomförs också en samverkansövning kallad Sabina, där myndigheterna turas om att leda verksamheten och i år var det Försvarsmaktens tur. 

–Vi valde att lägga fokus på sjöövervakningens huvudsakliga arbetsuppgift i fredstid, nämligen hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet. Den publikation som vi har att förhålla oss till i det arbetet heter IKFN och innehåller Försvarsmaktens instruktion vid kränkning under fred och neutralitet, säger Clas Hägg som är chef för Sjöövervakningen i Göteborg.

Övning Sabina behandlade i år frågeställningar där utländska statsfartyg går in på svenskt sjöterritorium under hävdande av nöd eller assisterar nödställda på svenskt sjöterritorium utan att i förväg ha tillstånd att uppehålla sig på territoriet enligt tillträdesförordningen.

Samverkansövningen samlade 65 personer som efter en kort genomgång av scenario och gruppindelning fick svara på ett antal frågeställningar som utgick från definitioner om fartygs status enligt IKFN. Efter att ha gått igenom gruppernas svar och haft efterföljande diskussioner var deltagarna ense om att dagen varit givande och att man ser fram mot nästa års samverkansövning där Kustbevakningen har ledartröjan.