”Vi är stolta över att vara understödsmän”

Stridsbåten glider sakta och tyst in mot skärgårdsön, skytten står beredd i ringlavetten för att bekämpa eventuella motståndare. Stävporten öppnas och understödsgruppen börjar urlasta sjömålsrobotar. Samtidigt som urlastning sker, genomför gruppchefen tillsammans med några i gruppen rekognoscering av grupperingsplats för pjäserna.

Linus Magnusson har tjänstgjort på förbandet i två års tid och trivs med uppgifterna och framförallt kollegorna. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Bitvis är tjänsten fysiskt tung. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Understödsgruppen gör sig redo för att gå iland för att gruppera bekämpningsenheten. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Maskeringsfärgen bättras på innan gruppen går i land. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När väl grupperingsplatsen är utsedd går det fort att gruppera pjäserna. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Gruppchefen styr verksamheten vid pjäsplatsen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Signalisten finns hela tiden nära chefen, signalisten följer också hela tiden radiotrafiken. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ombord på stridsbåtarna har tunga kulsprutan ersatts med en simulator i syfte att kunna utvärdera striden. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vädret har under övningen visat sig från sin sämsta sida med mycket regn och starka vindar. Det gäller att försöka att hålla sig varm och så torr det är möjligt. För att få lite skydd upprättas en bivack för gruppen. Plutonchefen löjtnant Olsson (vä), följer gruppen för att låta gruppchefen öva som chef. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Inom bara några minuter kan roboten avfyras. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjömålsrobot 17 är amfibieförbandets huvudvapensystem. Det är en utvecklad version av pansarvärnsrobot HELLFIRE men modifierad för att få bättre verkan på fartyg. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

När platsen var utsedd tog det inte långt tid för understödsgruppen att gruppera de sjöbekämpande enheterna. Pjäschefen Linus Magnusson rapporterade "pjäs klar" till sin gruppchef som i sin tur rapporterade vidare till högre chef att understödsgruppen nu kunde lösa bekämpningsuppgifter. Linus Magnusson en av killarna i gruppen har tjänstgjort lite mer en två år på understödsplutonen. Han genomförde sin utbildning i armén på förbandet P 7 där han utbildade sig inom understöd med inriktning på granatkastarsystemet.

– Direkt efter min militära utbildning blev jag civil, men min systers sambo tipsade mig om Amfibieregementet där han själv tjänstgör och på den vägen är det. Min bild av förbandet var att de hade stridsbåtar och kustjägare, men det är ju så mycket mer. Att tjänstgöra på förbandet och 204:e amfibieskyttekompaniet var annorlunda mot vad jag hade förväntat mig, det finns en sådan professionalism bland personalen. Jag upplever också att det är prestigelöst mellan officerare och soldater vilket gör att det blir ett mycket bättre arbetsklimat. När det väl gäller ställer alla in sig och löser sina uppgifter, sa Magnusson

Taktik och metodutveckling

Understödsgruppen är ett väl sammansvetsat gäng vilket blir än mer tydligt när gruppen fick order om att bekämpa sjömål. Det gick oerhört fort från att sitta i vänteläge till att ha avfyrat den första sjömålsroboten.

– Många har en uppfattning om att vi i huvudsak bär mycket, det gör vi. Vår tjänst är bitvis väldigt fysiskt tung, men det är korta stunder som det är tung. Att tjänstgöra på understödsplutonen är oerhört utvecklande och vi får ta ett stort ansvar. Oavsett vilken position du har i gruppen så ska alla kunna lösa allas uppgifter även chefens om så krävs. Blir en av oss utslagna vid ett stridsmoment måste gruppen ändå kunna lösa sin uppgift för att kunna stödja amfibiebataljonen med indirekt eld och sjömålsbekämpning. Därför är det viktigt att vi alla har kunskaperna. Utöver förståelse för systemet måste vi också ha en taktisk förståelse för hela amfibiebataljonen och hur hela förbandet verkar för att kunna stödja med vår bekämpningsförmåga, sa Linus

Understödsplutonerna ska ha förmågan att hantera två olika vapensystem, granatkastare och sjömålsrobot 17. Att ha djupa kunskaper i de båda systemen kräver att de ständigt övar och utvecklar förmågorna.

– Att jobba med två av förbandets tyngsta understödssystem är fantastiskt roligt. Vi utvecklar kontinuerligt vår taktik och våra metoder för att hela tiden utvecklas och bli bättre inom vår funktion som också höjer bataljonens totala förmåga vad avser bekämpning. Det är roligt att få vara en del av den utvecklingen. Man får hela tiden lära sig nya saker vilket gör tjänsten och jobbet som helhet varierande. Man tycker att man är med om en ovanlig dag som om möjligt blir ännu mer ovanlig en annan dag. Tjänsten är fantastisk givande, men det bästa är kollegorna, vi har kul ihop och vi är unika. Det finns ingen annan amfibiebataljon som gör det vi gör. Vi är stolta över att vara understödsmän och vi är bra på det vi gör, avslutade Linus Magnusson