Nu ger vi järnet!

Idag startade övningen Swenex och ur förbandet Marinbasen deltar både verkanskompanier och stab. De som övar kommer att vara spridda på ett flertal olika platser. För många deltagare är det rutin då man har varit med och övat vid ett flertal tillfällen men för andra är det premiär. Men, det alla ska ha i bakhuvudet är att se denna övning som en generalrepetition inför kommande försvarsmaktsövning 2017, Aurora.

Hedda Thomson Ek och Tomas Vörlund Rylenius är två nybakade soldater som påbörjade sin grundutbildning i våras och nyligen har avslutat stridsbåtskursen. Nu jobbar de i Marinbasens Basskyddskompani och ska öva för första gången. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Innan det var dags för kompanierna att bita tag i sina kommande uppgifter fick de några uppmuntrande ord på vägen av sin nya krigsförbandschef. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Jonas Westin ser övningen som en god möjlighet för förbandet att förbereda sig inför nästa år försvarsmaktsövning Aurora 17. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Det var en kall morgon men för somliga av deltagarna verkade det inte påverka humöret nämnvärt. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Hedda Thomson Ek och Tomas Vörlund Rylenius tillhör den grupp av deltagare som gör premiär under övningen Swenex. De är sedan en månad tillbaka anställda och ingår numera i Basskyddskompaniet. Båda påbörjade sin grundutbildning tidigare i år och har nyligen avslutat stridsbåtskursen. Under Swenex som är deras första övning kommer de att köra g-båt (gruppbåt).

– För första gången ska vi vara en del av gruppen. Vi kommer att ha hundekipage i båten och det blir taktisk körning för oss. Hundens nos kommer styra oss, säger Hedda Thomson Ek med ett leende.

– Det ska bli kul, kanske lite nervöst med kylan säger Tomas Vörlund Rylenius innan han och Hedda skyndar iväg för att göra de sista förberedelserna.

En annan som gör premiär i sin befattning är kommendör Jonas Westin som nyligen tillträtt som krigsförbandschef för Marinbasen. Jonas har tillbringat de senaste åren på Högkvarteret men var dessförinnan stabschef för den Marina basbataljonen som sedan årsskiftet, när Marinbasen blev krigsförband, på sätt och vis är införlivad i marinbasledningen.

– Jag ser fram emot en bra och givande övning, som man skulle kunna säga är en generalrepetition inför den kommande Försvarsmaktsövningen ”Aurora”, säger Jonas Westin och uppmanar samtidigt alla sina kollegor i förbandet att ta chansen och utmana sig själva för att göra detta till den bästa övningen hittills.

Övningen omfattar större delar av de marina förbanden och är därför viktig för Marinbasen som då får möjlighet att öva och utveckla sin förmåga inom ramen för marin bastjänst. Att få möjlighet att omsätta metoder och ledning i en övning bidrar till att Marinbasen tillsammans med övriga förband ökar förmågan att utgöra en viktig del i Försvarsmaktens samlade operativa förmåga.