Internationellt samarbete

Amfibiekåren har sedan år 2009 ett nära samarbete med den Nederländska marinkåren. Samarbetet började med lastningsövningar av förbandets stridsbåtar som genomfördes med deras LPD (Landing Plattform Dock).

Under den gemensamma insatsen EUNAVFOR insats i Adenviken med bland annat två stridsbåtar. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Den nederländska personalen genomför teoriutbildning vid Amfibieregementet. Foto: Nederländska amfibiekåren
Navigationsövningar med deras egna RIBbåtar och lndstigningsbåtar. Foto: Nederländska amfibiekåren
Personalen använde sig av förbandets träningsanläggning som ett komplement till navigationsövning. Foto: Nederländska amfibiekåren
Under den gemensamma övningen BALTOPS tidigare i år, grupperade amfibiebataljonen ombord på fartyget Johan de Witt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Holländska soldater genomför fyspass på amfibiekårens stridshinderbana. Foto: Simon Swiecicki/Försvarsmakten
Skjutningar genomfördes på Utö. Foto: Nederländska marinkåren
Att docka och transportera stridsbåtar ombord på Johan de Witt fungerar mycket bra. Det är viktigt för amfibiebataljonen att kunna öva ombord på ett amfibiestridsstödfartyg likt Johan de Witt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakte

Lastningsövningarna föll väl ut och ledde sedan vidare till en gemensam övning i England där vårt amfibieförband använde sig av amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam som bas för sina stridsbåtar och personal, också det med bra resultat.

Högfartsnavigering


Samarbetet utvecklades alltmer och det genomfördes olika utbyten mellan våra respektive förband. Bland annat har den Nederländska marinkåren skickat båtchefer på stridsbåtskurs hos Amfibieregementet i syfte att utveckla deras förmågor till högfartsnavigering. Utbildningen har renderat i att holländarna har anammat våra metoder för höghastighetsnavigering. För andra året i följd, har personal ur den Nederländska amfibiekåren under hösten tillbringat tre veckor på Amfibieregementet för att utveckla deras navigatoriska kunskaper som de har varvat med stridsskjutningar på Utö övnings- och skjutfält.

Gemensamma övningar och insatser


Våra skärgårdar och skjutfält erbjuder dem möjligheter till kvalificerade övningar som är svåra för dem att uppbringa hemma i Holland. I utbyte får vi möjlighet att öva med deras större amfibiestridsstödfartyg samt knyta kontakter på individnivå och utbyta erfarenheter. Bland annat var andra amfibiebataljonens stab med två kompanier grupperade ombord på HNLMS Johan De Witt under övning BALTOPS som genomfördes tidigare i år. Men det är inte bara under övning som samarbetet syns och ger effekt. Under år 2015 genomfördes en gemensam insats i Adenviken, operation Atalanta som benämndes ME04. Svenska amfibiesoldater och officerare tillsammans med nederländska marinsoldater bidrog till att avvärja, förebygga och bekämpa sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust. Under insatsen användes stridsbåtar som åter visade prov på att stridsbåtssystemet med deras snabba och lättmanövrerade förmågor fungerar utmärkt även i varma klimat.