Övning på Västkusten

Om några dagar inleds en övning på Västkusten i ett område mellan Göteborg och Lysekil.

Övning med Amf 1 på Västkusten
Övning med Amf 1 på Västkusten
Att öva längs Sveriges hela kust är viktigt för att ha förmågan att lösa uppgifter överallt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Det är bevakningsbåtkompaniet tillhörande Amfibieregementet som genomför övning i skärgårdsmiljö. Syftet är att öka förmågan att skydda viktiga hamnar, anläggningar och civil sjöfart. 

Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via östersjön extremt viktig där hela 90 procent går via sjövägen. Göteborgs hamnar är en viktig länk in mot Sverige och därför är det viktigt att tillse att det finns fria vägar in och ut.

Sveriges välfärd och utveckling är beroende av av fri tillgång till havet och skärgården, såväl för transporter som för rätten att nyttja de naturtillgångar som finns i havs- och skärgårdsområden som omger Sveriges kust.

Bevakningsbåtkompaniet kommer att öva under perioden 4-12 oktober i ett område som sträcker sig från Göteborg till Lysekil. De kommer att använda sig av fartyg, båtar och till del vara landgrupperade. Under övningen kommer de att använda sig av lös ammunition och i förekommande fall, lysraketer som ger ett vitt sken.