Första flygvapenövningen för flygelever

I dag vid lunch lämnade Flygskolan sin ordinarie arbetsplats på Malmen i Linköping för att delta i årets flygvapenövning. Bland de 20-talet personer som deltar från Flygskolan finns också fyra flygelever på väg att delat i sin första stora flygövning.

Två SK 60-plan lättar från Malmen på väg mot flygvapenövningen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
På plattan trängs flygplanen inför starta. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

För två av eleverna är det däremot inget nytt med större övningar. De har ett förflutet som gruppchef och soldat på P 4 respektive P 7 och har där övat på marken, men nu är det luften som gäller. Trots att det bara är några timmar kvar innan start är båda kolugna. De vet vad övningen går ut på i stora drag och känner till övningsområdet, resten kommer på plats när övningen startar. Elever kommer inte att vara befälhavare om de flyger under övningen, det är alltid en erfaren flyglärare, utan är med för att se och lära.

Eleverna började sin pilotutbildning i februari i fjol och fick sina pilotvingar så sent som i januari i år. De har mycket kvar på sin utbildning och tror att den kommande veckan kommer att bjuda på mycket erfarenhet och kanske en och annan nyhet. Till exempel mörkerflygning som de ännu inte gjort under utbildningen.

Försvarsmakten har de senaste åren tagit in 24 pilotelever per år. Beroende på om man ska bli officer eller specialistofficer, flyga Gripen, transportflyg eller helikopter går de lite olika utbildningsvägar. Samtliga tillhör Flygskolan och går stora delar av sin utbildning på Malmen.