Överflygning under Tough Viking

I samband med att Försvarsmaktens personal startar i loppet Tough Viking söndagen den 27 augusti på Gärdet i Stockholm, görs en överflygning över startområdet för att påminna allmänheten om Försvarsmaktens närvaro och för att bidra till stämningen på startlinjen.

Två JAS 39 Gripen kommer att göra en överflygning under söndagens Tough Viking på Gärdet.
Två JAS 39 Gripen kommer att göra en överflygning under söndagens Tough Viking på Gärdet. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Hinderbanelöpning är ett välkänt begrepp i Försvarsmakten och Tough Viking är en bra möjlighet för de anställda att visa upp sina färdigheter inom denna gren.
Hinderbanelöpning är ett välkänt begrepp i Försvarsmakten och Tough Viking är en bra möjlighet för de anställda att visa upp sina färdigheter inom denna gren. Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten

Försvarsmakten har sedan 2014 varit delaktig i Tough Viking i syfte att öka stoltheten internt. Hinderbanelöpning är ett välkänt begrepp i Försvarsmakten och Tough Viking är en bra möjlighet för våra anställda att visa upp sina färdigheter inom denna gren.

Försvarsmakten finns dessutom på plats med en monter i start- och målområdet för att ge rekryteringsinformation till publik och deltagare, men montern fungerar även som en samlingsplats för FM anställda innan och efter loppet.

Anställda i Försvarsmakten har haft möjlighet att delta i loppet till reducerad startavgift som en friskvårdsåtgärd. Cirka 170 försvarsmaktsanställda har nyttjat denna möjlighet till Tough Viking på Gärdet. Erfarenhet från tidigare år är att många anställda även anmält sig privat

Överflygningen genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.