Flyger från hemmabas

F 17 deltar i den årligt återkommande övningen Baltops. Under onsdagen startade 172:a stridsflygdivisionen från hemmabasen.

I övningen deltar 17 nationer, drygt 6 000 personer, varav ca 800 amfibiesoldater. Ett 45-tal fartyg, ca 60 stridsflygplan och helikoptrar, och ett antal fordon ingår. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Övningen genomförs under tiden 3-18 juni. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Övningen har ett marint fokus där övningsmoment inom amfibieområdet är övervägande men även stridsflyg ingår i övningen.

− Vi flyger två pass om dagen med fyra till åtta Jas 39 Gripen under. Vi övar mest spaning och marinsamverkan ute över Östersjön men även luftstridsmoment och understöd till markförband vid landstigning, säger Adam Nelson, lokal flygchef vid F 17.

Syftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i områden kring Östersjön.

−Att delta i stora övningar med andra länder är värdefullt för stridsflygdivisionerna. För oss är Baltops ett bra tillfälle att öva samverkan både med flyg- och marinförband från andra försvarsmakter. Dessutom är det en mycket kostnadseffektiv övning för oss.

Övningen Baltops 2016 genomförs inom ramen för Partnerskap för fred (Pfp) och Sverige har deltagit vid 24 tidigare tillfällen.