Fartygen har kastat loss från sina kajplatser och övningen BALTOPS 2016 är i full gång

Marina logistikkompaniet jobbar vidare med stödet till de övande enheterna och det är en bred flora av uppgifter man löser. Men det finns också tid för kompaniets personal att samverka med sina utländska motsvarigheter. För att lära sig mer om varandra ordnar man föreläsningar när det ges möjlighet.

Kristian Croon och Bo Stensson sorterar sopor. Foto: Örjan Nolén/Försvarsmakten
Jens Friberg kastar loss LTS Jotvingis ur den Litauiska flottan. Foto: Örjan Nolén/Försvarsmakten
Sergeant Jimmy Mattsson och Fanjunkare Kristian Croon assisterar US Navy EOD att ta upp en sin båt. Foto: Örjan Nolén/Försvarsmakten
PAO Cheryl Collins, US Navy Public affairs har en genomgång med FLS-staben där hon berättar om hur två Amerikanska journalister arbetar under Baltops. Foto: Bo Stensson/Försvarsmakten

– Vi jobbar nu enligt en rutin där möten och rapporteringar sker samma tid varje dag. Men fartygen och soldaterna kommer alltid i första hand och då får mötet vänta. För att lära känna deltagare från andra nationer bättre, genomför vi små föreläsningar. Under gårdagskvällen lyssnade vi på en väldigt intressant sådan om hur två Amerikanska journalister arbetar under Baltops, säger Örjan Nolén, chef för FLS.

Amfibiesoldaterna befinner sig nu ombord på amfibiestödfartyget Johan De Witt, någonstans ute på Östersjön. Kvar i Berga Örlogshamn står en mindre enhet ur Marina Logistikkompaniet, som tillsammans med förbindelseofficerare från andra amfibiebataljonen samt från NATO, USA och Turkiet, utgör Forward Logistic Site (FLS).

– Huvuduppgiften för mig är dels stödet till de utländska förbanden inom ramen för HNS, Host Nation Support, med person- och godstransporter, förtöjningar, losskastningar och koordinering av exempelvis drivmedelsbunkring och hantering av sopor och miljöfarligt avfall, och dels att stödja de medverkande svenska marina förbandens enheter med förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst, säger Mattias Hansson.

Det händer att enheterna som är ute till havs behöver komma tillbaka in i hamn för att bunkra och proviantera eller för att repareras. Då kan det behövas både reservdelar och specialkompetens. Vid sådana händelser måste det koordineras tillgängliga resurser och den hjälp som behövs till det berörda fartyget, eller förbandsenheten, vilket är precis vad FLS är satt att hantera.

– Jobbet varierar verkligen. Ena stunden sorterar man sopor och nästa stund tar man emot en helikopter, säger Bo Stensson.

I dag har ett nytt gäng kommit till FLS för att ta över det tyngsta jobbet medan några andra får åka hem för vila och lite ledighet.