Nye chefen inleder med totalförsvarsövning

Överste Fredrik Zetterberg och Swedec EOD Exercise 2016

Den 23 mars tog överste Fredrik Zetterberg befälet över Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec.

På bilden håller överste Fredrik Zetterberg den svenska fanan vid chefsöverlämningen i mars.
Överste Fredrik Zetterberg med den svenska fanan vid chefsöverlämningen i mars. Foto: Monica Sandsvik Svensson
På bilden ser vi Patrik Ahlgren, regementschef Eksjö garnison och Fredrik Zetterberg, chef Swedec.
Patrik Ahlgren (till höger), regementschef Eksjö garnison och Fredrik Zetterberg, chef för Swedec ser fram mot ett nära samarbete. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar ett övningsmoment vid förra årets Swedec EOD Exercise.
Ett övningsmoment vid förra årets Swedec EOD Exercise. Foto: Jimmy Croona
Bilden visar rockärmarna på personal från Polismyndigheten och Försvarsmakten.
Samverkan och samordning mellan bland andra Polismyndigheten och Försvarsmakten är grunden till ett bra totalförsvar. Foto: Monica Sanddsvik Svensson

Det har passerat knappt två månader av information, intryck och möten med personal för chefen för Swedec.

– Ja det har varit full fart framåt, men samtidigt en tid av eftertänksamhet inför mitt nya uppdrag. Jag samlar fakta och lär känna min personal för att få en bild av hur verksamheten ser ut idag för att möta framtiden. Mycket är bra och väl fungerande, men en del områden har även förbättringspotential, säger Fredrik Zetterberg och fortsätter:
– Swedecs starkaste kort är den kompetenta personalen och för mig är det viktigt att få alla att sträva mot samma mål. En engagerad och positiv personal som trivs är grunden till en väl fungerande verksamhet.

Swedec tillhör Eksjö garnison och ett av uppdragen från Högkvarteret är att stärka samarbetet inom garnisonen, framförallt med Göta ingenjörregemente (Ing 2).
 – Jag har redan hunnit ha några samtal och diskussioner med regementschefen Patrik Ahlgren och vi ser flera viktiga områden att arbeta kring. I dagarna drar övningen Swedec EOD Exercise 2016 (SEE-16) igång och det involverar personal inom garnisonen. Swedec ansvarar för planering och genomförande av övningen, men tar i vissa delar hjälp av officerare/övningsledare från Ing 2.

Från kusten till inlandet

Överste Fredrik Zetterberg är utbildad inom luftvärnet och har sedan 2002 varit stationerad i Halmstad på Lv 6. I dagarna har ett litet flyttlass gått till gamla trästaden i Eksjö. Familj och hus finns kvar i Halmstad, så det blir veckopendling för Swedecs nye chef.
– Jag gjorde min grund- och officersutbildning i Göteborg i början på 80-talet, 1996 tog jag med familjen till Norrtälje (Lv 3) och bodde där fram till 2002. Den här gången blir övriga familjen kvar i Halmstad och jag får pendla.

Fredrik Zetterberg har även gjort två insatser utomlands, båda i Afghanistan. Den första insatsen som mentor åt en afghansk brigadchef och den andra som talesperson för en mission bestående av 13 000 personer.
– Det är viktigt att ha varit utomlands, fått uppleva hotbilden och insatserna på plats, berättar Fredrik.
– Utlandsmissionerna har också gett mig en ökad förståelse för mitt nya uppdrag som chef över Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.

Högaktuell övning i en orolig omvärld

SEE-16 är en nationell ammunitions- och minröjningsövning som äger rum för tredje året och Fredrik Zetterberg blev engagerad i förberedelser och uppdrag direkt. Det är en tillämpad övning med fokus på samverkan och samordning för röjande enheter inom Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kustbevakningen. Övriga deltagare är lokal polis, ambulans och räddningstjänst.
– Oron i omvärlden gör att vår verksamhet fått ökade resurser, vilket vi uppskattar och behöver för att lösa våra uppgifter. Samtidigt önskar vi inte oron och den förändrade hotbilden som vi ser i världen, men vi måste förhålla oss till den, förklarar Fredrik Zetterberg.

Hösten 2015 tecknades en ramöverenskommelse mellan Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten gällande samarbete och stöd vid terroristbekämpning och för framtida samverkan vid övningar. Ramöverenskommelsen gör Swedec EOD Exercise 2016 än mer aktuell och viktig.

Ökat fokus på totalförsvaret

– Vi övar egen personal och andra myndigheters personal, som vi tidigare
 utbildat, i att eliminera explosiva hot i bebyggelse och med olika friktioner. Det är viktigt med samverkan mellan olika verksamheter speciellt i en föränderlig värld med nya hotbilder, påpekar Fredrik Zetterberg. Swedecs förhoppning är att övningen ska fungera som en katalysator för att bygga nätverk och utbyta kunskap mellan olika myndigheter och organisationer för att stärka totalförsvarets roll!