Losskastning för ubåtsjaktövning

Idag kastade fartygen loss från Berga och därmed inleddes två veckors ubåtsjaktövning i Stockholms södra skärgård. Fartyg och enheter ur de båda sjöstridsflottiljerna, Amfibieregementet och Ubåtsflottiljen deltar.

Visbykorvetten HMS Nyköping kastade loss från Karlskrona under måndagen för att förflytta sig mot Stockholms skärgård och övningsområdet.- Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Sverige har, med sin långa kust, ett stort behov av att vara duktiga på att hävda svenskt sjöterritorium. Det gäller inte minst under ytan. Den här typen av övningar är därför avgörande för att fortsatt ha den förmågan.

Kräver träning för att vara duktiga

Det är andra året i rad som övningen genomförs under de här förutsättningarna, med större delen av marinen som deltagare. Ubåtsjakt är i högsta grad en verksamhet som bygger på samarbete och samverkan mellan olika typer av fartryg och förband. Just Östersjöns förhållanden är extra svåra att jaga ubåtar i. Den varierande salthalten, vattentemperaturen och de skiftande djupen gör att ubåten har goda förutsättningar i att hålla sig dold. Några av fartygstyperna som deltar är korvetter, minröjningsfartyg och bevakningsbåtar.

Ansvarig för övningen är Eva Skoog-Haslum som till vardags är chef för Fjärde sjöstridsflottiljen förklarar vad fokus ligger på.

- En av målsättningarna med övningen är att tillsammans i en större sjöstyrka, öva hela händelsekedjan, från att spana efter främmande undervattensverksamhet till att lokalisera den och slutligen sätta in vapen.

Övningen genomförs dag som natt, med uppehåll för den mellanliggande helgen. Den avslutas den 28 april då fartygen återgår till sina ordinarie baser.