Motorbuller och motoroveraller

Lastbilar är en förutsättning för logistiken i hela Försvarsmakten. Då behövs också duktiga förare som tar sig fram på ett säkert sätt på vägarna.
-Det var mycket lättare att manövrera fordonet än vad jag trodde. Innan har jag bara kört personbil men det här är lärorikt och kul, säger Malin Zettergren som håller på att lära sig att köra tung lastbil.

Ibland är det så gyttjigt att man måste använda kedjor runt däcken på lastbilen för att få fäste och inte fastna i leran. Foto: Sebastian Blomqvist/Försvarsmakten
Instruktören Dennis Boivie är ute och rekognoscerar terrängen för en av veckans många utbildningspass. Vädret kan medföra att man i vissa fall planera om utbildningspasset beroende på hur terrängen ser ut. Foto: Sebastian Blomqvist/Försvarsmakten

På Livgardet är motorutbildningen för tung lastbil och släpvagn i full gång och instruktörerna tycker att eleverna har haft en inlärningskurva som gått nästintill spikrakt uppåt.  Eleverna är soldater från olika enheter på Livgardet och flera av dem kommer från den 12:e motoriserade skyttebataljonen.  För den 12:e motoriserade skyttebataljonen sker den huvudsakliga striden avsuttet, men fordonen och dess besättning är en förutsättning för att förbandet ska kunna förflytta sig.

- För att lyckas med det behöver vi soldater med hög förståelse för hur terrängen, våra fordon och motståndarens svagheter kan användas till vår fördel, säger kapten Jacob Eng som är chef för flera av de soldater som går utbildningen.

Och just det är en av sakerna eleverna får lära sig under utbildningen. Några av eleverna från den 12:e motoriserade skyttebataljonen kör en terränggående lastbil med högre markfrigång och rejäla däckmönster vilket gör att fordonet tar sig fram i svårare terrängpartier bättre än vad en vanlig lastbil gör. För dessa elever är terrängkörningen en betydande del av deras utbildning. De får lära sig hur man tar sig fram i skogmiljö, över stock och sten, men även över gyttjiga fält och hur många hjälpmedel fordonet medför till uppgiften.

Knappt om tid och många moment

Det gäller att ta in så mycket som möjligt av utbildningen då tiden är knapp, så var och en måste ta sitt ansvar för att hänga med.

- Jag slutförde min grundläggande militärutbildning i slutet av förra året och den kunde vara väldigt strikt, så därför förväntade jag mig att även den här utbildningen skulle vara strikt och uppstyrd men det är väldigt avslappnat. Alla instruktörer är jättesnälla och tålmodiga, och de försöker göra det bästa de kan för att vi ska lära oss allt det här på fyra veckor, säger Malin Zettergren.

Utbildningen innefattar olika moment såsom terrängkörning, lastväxlarutbildning, stadstrafik, körprover, teoriprover och även lite vård.

-Det är kul och se hur många personer tar till sig informationen med hjälp av anteckningar och ställer frågor till oss instruktörer om det är något de inte förstår, säger Dennis Boivie som är instruktör på utbildningen.

Representerar Livgardet ute på vägarna

Med utbildningens slut inom räckhåll gäller det för eleverna att komma ihåg och bibehålla kunskapen som givits. När de sedan kommer ut på sina enheter är det förarna som representerar Livgardet och Försvarsmakten på de civila vägarna. Lastbilarna är och kommer alltid vara en gigantisk del av Försvarsmaktens logistik, och då är det viktigt att varje förare har rätt utbildning och gör rätt åtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

- Varje enskild besättning behöver inte bara vara proffs på själva fordonet, de är även en avgörande del i att ge bataljonschefen handlingsfrihet och beslutsunderlag för att kunna lösa uppgiften. Allt det börjar med en gedigen förarutbildning, säger Jacob Eng.