Övning Meteor – sjukvård hela vägen

- Lystring! Då har vi en skottskadad patient på ingående som också har multipla splitterskador. Ni är beredda på att söva och vi är beredda på att stoppa stora C!
Kirurgen, som samtidigt får hjälp med att ta på sig de sterila skyddskläderna, informerar operationslaget i det lilla tältet om vad som väntar.

Lugnt och metodiskt går kirurgen igenom patientens skador för att inte missa något. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Den lätta kirurgiska gruppen bär på ett tungt ansvar och skall vara beredda på det mesta. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Operationslaget monterar själva utrustningen för att kunna ta emot sin första patient. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten

Den iskalla vinden viner i den tunna tältduken. Den lätta kirurgiska gruppen, som benämns Forward Surgical Team (FST), är grupperad på en ö i Göteborgs södra skärgård. Med sin lätta utrustning skall de snabbt kunna gruppera även utanför den egna basen för att kunna leverera sjukvård. Snart väntar i grunden samma uppgifter men i en helt annan miljö – de är på väg till FN-insatsen i det heta Mali.

Gruppen har kommit till ön en dryg timma tidigare, snabbt satt upp tält och monterat all medicinteknisk utrustning som de haft med sig. Nu börjar det mörkna. Det enda som hörs utöver de dämpade rösterna är generatorns envisa tjut och den bitande vinden, som nu tar i ordentligt.

FST ingår i den försvarsmedicinska övningen Meteor som genomförts på Försvarsmedicincentrum i Göteborg för att öva sjukvårdsdelarna ur förbandet Mali 04 och 13:e telekrigbataljonen. Under övningen har man bedrivit traumasjukvård hela vägen från skadeplats till kirurgiskt omhändertagande. På plats har det funnits allt från stridssjukvårdare till anestesisjuksköterskor och kirurger, som alla fått träna under mycket realistiska förhållanden.

Inledningsvis har övningen genomförts i ett antal delmoment för att både stärka den enskildes förmåga men också för att samöva operationslag, sjukvårdsgrupper och övriga deltagande enheter. Man har tränat omedelbara åtgärder på skadeplats och hur man agerar under beskjutning.

Den skadade patienten bärs in i tältet och flyttas snabbt över till operationsbordet. Alla vet vad de skall göra och vana händer går över kroppen samtidigt som kläder skärs bort. Undersökningen går snabbt och kirurgen bestämmer i samråd med anestesiologen att man behöver söva patienten och gå vidare med livräddande kirurgi. Samtidigt som operationslaget arbetar för att stoppa blödningarna samverkar FST-chefen med högre chef. Det är viktigt att planera för transport till högre vårdnivå i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt frigörs resurser för att kunna ta emot nya patienter och enheten kan fortsätta att ha en hög sjukvårdsberedskap.  

Kvällen hinner övergå till natt innan operationssköterskan, kirurgerna och de övriga i teamet kan börja packa ihop sin utrustning. Trötta men med mycket ny kunskap kan de nu leverera ännu bättre sjukvård, både här hemma men också i Mali.