Full fart framåt för armén

Markstridsdagarna 2016 genomförda

Det ligger ett gnistrande snötäcke över Bodens skjutfält. Uppe på en avsats på ett berg står närmare tvåhundra åskådare, klädda i lager på lager av varma kläder och med rykande andedräkt. De väntar på att kriget ska börja. De är besökare vid Markstridsdagarna 2016 i Boden.

Arméchef Anders Brännström hälsar välkommen
Arméchef Anders Brännström hälsar välkommen till förevisningen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Utsikten från Hattberget på Bodens skjutfält.
Utsikten från Hattberget på Bodens skjutfält. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Speaker och representant från ing 2
Besökarna guidades genom förloppet med hjälp av en speaker och representanter från de olika förbanden som förklarade vad publiken såg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Elever från officersutbildningarna hälsas välkomna av chefen för Markstridsskolan, överste Michael Nilsson.
Elever från officersutbildningarna hälsas välkomna av chefen för Markstridsskolan, överste Michael Nilsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Attachéer på besök
Glada attachéer besökte Markstridsdagarna. Foto: Jepser Sundström/Försvarsmakten
Utställningen inkluderade både förband från Försvarsmakten och företag från försvarsindustrin.
Utställningen inkluderade både förband från Försvarsmakten och företag från försvarsindustrin. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under två kyliga dagar satte Markstridsdagarna framtiden i fokus genom förevisningar, utställningar och seminarier. Arméns utveckling stod i centrum och den målbildsförevisning som genomfördes var särskilt riktad till elever vid Försvarsmaktens officersutbildningar.

— Vi har under dessa dagar fokuserat på att ge våra elever vid officersutbildningarna en ökad förståelse för det sammanhängande systemet, säger överste Michael Nilsson, chef för Markstridsskolan som har haft planeringansvaret för Markstridsdagarna. De är Försvarsmaktens framtida chefer och behöver se hur det här ser ut för att få en förståelse för det sammanhang de ska kunna agera i.

Höga smällar och dovt mullrande motorljud spred sig över skjutfältet när stridsvagnar och stridsfordon tillsammans med ingenjörförband och artilleri visade upp ett samspelt anfall för besökarna. Det hela kompletterades avslutningsvis med smattrandet från en helikopter, som genomförde en upphämtning av en fingerad skada strax innan den nylevererade artilleripjäsen Archer slutligen visade upp sig för besökarna.

— Min förhoppning är att de här intrycken ni får idag av målbildsförevingnen och materielutställningen ska vara intryck som ni har på näthinnan när ni tillsammans fortsätter att utveckla tröskeleffekt och krigsduglighet i armén och Försvarsmakten, sa arméchef Anders Brännström under onsdagens öppningsanförande vid förevisningen.

Vad finns idag, vad finns i morgon?

Den utställning som man kunnat besöka under Markstridsdagarna har varit ett utmärkt tillfälle att få en inblick i den stora bredd av förmågor som finns inom armén och som ska kunna arbeta  tillsammans. Den har markerat vikten av att förstå vad som finns idag och vad som ska utvecklas i framtiden. Utställare var både förband från Försvarsmakten och ett antal företag från försvarsindutrin.

— Här har de fått chansen att lära sig om de förmågor som finns och som vi ska utveckla inom armén, säger Michael Nilsson. Det är en möjlighet att också få en insikt i vad man gör vid andra förband än det man själv har arbetat vid, och skapa sig en förståelse för hur ens egen roll och funktion hänger ihop med alla andras. Jag hoppas att man som besökare tog chansen att lära sig nya saker genom att prata med sina kollegor.

För att ytterligare bredda tillställningen fanns också ett antal attachéer på plats för att besöka förevisning och utställning och bidrog till den viktiga internationella aspekten.

”Det vi gör är på allvar”

Den avslutande seminariedagen var till för att skapa en diskussion kring framtiden och den rikting som arbetet ska ta i och med de målsättningar som finns formulerade för Försvarsmakten. Diskussioner kring utbildning av officerare, träning av förband och utveckling av förmågor engagerade deltagarna under hela torsdagen. Och det var en nöjd arméchef som avslutade det hela, med en påminnelse om det ansvar som vilar på varje medarbetare att omsätta vilja i handling.

— Låt oss vara överens om att det vi håller på med är på allvar. Och vi ska komma ihåg att det är vi alla har ansvaret för att driva det här framåt och få saker att hända. Vi ska ta initiativ och se till att göra något när vi ser att det behövs. Jag är utomordetligt nöjd med att ha få varit arméchef under dessa Markstridsdagar, avslutade Anders Brännström .