Ovanligt uppträdande

Under fredagen den 15 januari påbörjade en svensk incidentberedskapsrote uppdraget att genomföra en visuell identifiering av ett ryskt jaktflygplan av typen SU-27 ”Flanker” i södra Östersjön, öster om Bornholm

När den visuella identifieringen inleddes gjorde det ryska planet kraftiga undanmanövrar i både fart och höjd, ett uppträdande som får anses vara ovanligt. Någon fara för flygsäkerheten förelåg inte och hela händelsen inträffade över internationellt vatten, strax utanför svensk flyginformationsregion (FIR).