Leverans på hög nivå

Under tre intensiva höstveckor hölls den största Nato-övningen på ett decennium i södra Europa. I portugiska Beja deltog Sverige som partnerland med sex Jas 39 Gripen från F 21.
Hur det gick? Det svenska bidraget levererade.

Grå himmel. Små prickar syns långt borta.
Jas 39 Gripen i formation under övning Trident Juncture i Beija, Portugal oktober 2015. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Porträtt på man i flygoverall. Gröna containrar i bakgrunden.
Cleas Bernander, chefen för den svenska kontingenten. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Jas Gripen-plan på startplattan omgiven av personal i varselvästar. Pilot i flygdräkt på väg fram mot planet.
Vädret under övningen var ovanligt grått för årstiden. Pilot från F 21 på väg till Gripenplanet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Fyra personer lyssnar till ytterligare en person. Jas Gripen-plan i bakgrunden.
Jakob Wiklund visar Gripens fördelar för sina finska mekanikerkollegor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

– Att öva så här storskaligt och i samarbete med många andra länder ger oss kvitto på att både Gripenplan och den svenska personalen står sig väl i en internationell jämförelse. Vi har både hög kompetens och levererar hög flygoperationell förmåga, säger Claes Bernander, chef för den svenska kontingenten. Flygövningen utgick från Beja Air Base, 17 mil sydost om Lissabon, där det svenska förbandet samövade med flygförband från medlemsländerna och partnerlandet Finland. I övningen Trident Juncture ingick inte bara flyg utan även markstyrkor, specialförband och marina enheter.

450 mil till reservdelarna

Inne i den södra hangaren står flygteknikern Jakob Wiklund vid ett Gripenplan och ger en ingående demonstration för intresserade finska tekniker. För Jakob och hans kolleger råder bråda dagar. Med sex Gripenplan på plats som ska fungera felfritt i luften har de fullt upp. Uppgiften är dels att gå igenom varje plan minst ett par gånger om dagen innan start, dels att avhjälpa de fel som uppstår.

– Den här gången har vi haft ovanligt många fel. Även om vi har med oss en hel del reservmateriel så kan vi inte ha med oss allt, och det tar tid att få ner reservdelar hemifrån. Men det har ordnat sig och vi har kunnat lösa de flesta av problemen, säger Jakob Wiklund.

Det är inte bara stridsplanen som ska fungera felfritt under en storskalig övning som Trident Juncture. Minst lika viktigt är att kontigentens 85 medarbetare har hälsan och kan prestera på topp. Med på övningen finns både läkare och sjuksköterska, som bedriver daglig rådgivning och sjukvård på flygbasens sjukvårdsmottagning. Läkaren Leif Gyllefjord och sjuksköterskan Ann-Helen Uusitalo berättar att de hittills haft ett 30-tal kunder som kommit för mestadels lättare åkommor som förkylningar och några sårskador.

Öva på riktigt

Flygpassen genomförs både för- och eftermiddagar samt sena kvällar. Största utmaningen är de större sammansatta uppdragen, composite air operations,COMAO, där till exempel fyra Gripenplan, finska F-18 och F-16 från flera länder medverkar. En av uppgifterna för stridspiloterna är att axla rollen som mission commander, med huvudansvar att planera och leda ett sådant uppdrag. Uppdragsordern kom¬mer ett dygn innan genomförande och utgör startskottet för ett intensivt planeringsarbete. Främst handlar det om samordning med andra delansvariga och att säkerställa att flödet av flygplansrörelser genomförs på ett flygsäkert sätt. Sex timmar innan genomförande hålls en genomgång för hela gruppen på upp till 100 personer, och då måste allt vara planerat och förberett in i minsta detalj.

– Uppdraget som mission commander är en enorm bonus. Här övas ett riktigt scenario med alla dess delar, vilket vi sällan gör i vanliga fall. Det handlar om stora komplexa flyguppdrag där piloten håller i hela processen från uppdragsordern till genomförande, säger Claes Bernander
Han har sin skrivbordsplats i en av de hyrda containrarna med materiel och teknik som står nära startbanan. På "gårdsplanen" innanför containrarna samlas den svenska personalen mellan flyguppdragen.

Eftertraktade förmågor

Att genomföra flyguppdrag under en storskalig övning som Trident Juncture handlar om oändlig planering, kort genomförande och oändlig utvärdering. Och Claes poängterar teamets roll för bästa resultat.
– Vi är ett sammansvetsat team med bra laganda och samarbetet med de andra länderna fungerar utmärkt. Det är ingen skillnad på hur vi blir behandlade jämfört med medlemsländerna. Vi är duktiga på det vi gör och våra förmågor är efterfrågade, säger Claes Bernander.