Ett besparande samarbete

Nyligen genomförde Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), sin slutövning för inneliggande kadetter. Enheter ur Underhållskompaniet från Amfibieregementet hade inbjudits för att delta under slutövningen i syftet att både utveckla samarbetet mellan förbanden men också med syftet att utgöra övningstrupp för kadetterna.

Det övades på olika objekt och även transport av olika slag Foto: Fredrik Gåvefeldt/Försvarsmakten
Så snart campen var uppbyggd kunde arbetet inledas Foto: Fredrik Gåvefeldt/Försvarsmakten
Vi tog med egna fordon, bland annat bandvagn som skymtar längs till höger Foto: Fredrik Gåvefeldt/Försvarsmakten

Kompaniet fick en inbjudan efter sommaren att delta i FMTS slutövning där de samtidigt föreslog att vi skulle ta med bandvagnar och sambandsutrustning, gärna med skarpa fel eller behov av grundtillsyn som kadetterna skulle få som uppgift att åtgärda under slutövningen. För oss var det självklart att delta då vi såg värdet i att fortsätta vårt samarbete men också viktigt för kadetterna att få övningstillfälle på skarpa objekt. Förbandet deltog med en sammansatt reparationsgrupp bestående av mig själv plus personal både från underhållskompaniet såväl som 204:e amfibieskyttekompaniet, berättade 1 serg Johan Björnsson

Skarp reparationstjänst

Den sammansatta reparationsgruppen medförde sex stycken bandvagnar av modellen 309, en lastbil med släp, en reparationscontainer och cirka 400 olika typer av sambandsutrustning som skulle fungera som övningsobjekt för kadetterna. Några av objekten hade behov av reparation och andra hade enbart behov av grundtillsyn.

– När vi kom till övningsområdet i Skillingaryd byggde vi tillsammans med de övade kadetterna upp en minicamp bestående av 7-8 funktionscontainrar med elverk och belysning för att kunna bedriva reparationstjänst under fältmässiga förhållanden. Själva förläggningsdelen bestod av uppblåsbara sjukvårdstält, sa Björnsson

Under slutövningen utsatts de drygt 25 kadetterna för olika stridsmoment samtidigt som de skulle fokusera på att genomföra reparationer av både bandvagnar och sambandsutrustning och samtidigt stödja ingående sidoförband med reparationer av olika slag för att de i sin tur skulle kunna lösa sina stridsuppgifter.

– Jag är jättenöjd med att vi har kunnat stödja övningen ur flera aspekter. Det är mycket viktigt för kadetterna och deras utveckling att få öva på skarpa objekt och gärna med fel som de kan åtgärda. En annan stor vinst är den rent ekonomiska. De bandvagnar och sambandsutrustning som vi hade med oss, hade antingen behov av reparation eller behov av grundtillsyn. Under övningen har vi fått ut cirka 1000 verkstadstimmar på skarpa fel vilket i sin tur har besparat Försvarsmakten åtskilliga miljoner. Utbytet har verkligen varit både besparande men också utvecklande för både kadetterna och våra egna mekaniker som har fått bra träning. Kadetterna och vår egen personal har varit mycket duktiga och bidragit till att vi har fått en högre teknisk status på den materiel som vi hade med oss. Vi ser fram emot fortsatt samarbete i framtiden, både för att utvecklas och för att vara mer ekonomiska, berättade Johan Björnsson