Verkligheten blir ett spel

En främmande undervattenfarkost verkar röra sig under Östersjöns yta. Vem motståndaren är vet ingen, men sannolikt rör det sig om en, möjligtvis två, okända farkoster. Men det är inte en ny ubåtsjakt som upprepar sig, utan Militärregion Mitt som övar tillsammans med civila aktörer.

Överstelöjtnant Jonas Fröberg (andra personen från vänster) är stabschef på MR M. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Civila och militärer samarbetar. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

- Vi har hämtat inspiration från verkligheten, bland annat från 2014 års undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Det här är ett utmärkt tillfälle för oss att träna på våra arbetsmetoder, berättar Jonas Fröberg som är stabschef på Militärregion Mitt (MRM), en av Sveriges fyra militärregioner.

Vid nationella krissituationer är det militärregionernas ansvar att samordna den militära insatsen med andra organisationers insatser. Flera av de dem är på plats för den årliga övningen som genomförs på Livgardet utanför Kungsängen. Under fem dagar ska deltagare från organisationer som Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, Landstinget och kommuner, tillsammans med Försvarsmakten, samöva scenariot med undervattensfarkosten.

Deltagarna sitter uppdelade i två byggnader. Telefonerna ringer och scenariot kan ändras från minut till minut. Allt utspelar sig på datorer, i telefoner och på papper. Ingen övningsverksamhet genomförs utomhus utan det är som ett spel där några av deltagarna styr händelserna. Förutom ubåtsjakten kommer en stor trafikolycka inträffa på E4:an mellan Stockholm och Nyköping.

- Trafikolyckan läggs in som ett störningsmoment för att vi ska få träna på hur vi hanterar krissituationer som läggs på den redan pågående händelsen, säger Jonas Fröberg.

När trafikolyckan sker på E4:an kommer bland annat vägar drabbas, resurser kommer att behöva tas från sjukvården och polisen blir inblandad. Då behöver deltagarna tänka om för att samtidigt klara av den pågående situationen med undervattensfarkosterna. En av deltagarna är polisen Sylvia Oldin som till vardags är stabschef inom Stockholmspolisen.

- Vi har mycket att lära av varandra. När vi samövar såhär får vi ett brett kontaktnät och en god samverkan. Det ger oss goda förutsättningar för att hantera verkligheten, säger Sylvia Lundin