Luftvärnet åter på Gotland

Transport från Halmstad - eldberedda inom ett dygn på Ön

Det var knappt tio år sedan luftvärnet sköt skarp robot på Gotland. På lördag den 7 november sker det igen. Först väntar dock övning mot flygvapnets stridsflyg med kraftsamling till öns södra delar.

Radarsoldaten Rasmus Olofsson väntar med sitt ekipage vid färjeläget i Oskarshamn. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Stabschefen Mats Löfdahl tar hjälp av en motorhuv som bord för att, tillsammans med kvartermästare Jesper Thuresson, kontrollera grupperingsplatserna på kartan. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Delar av luftvärnsbataljonen uppställd på kajen innan vidare marsch mot södra Gotland. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Natten till tisdag inledde 61:a luftvärnsbataljonen marschen med över 150 fordon till Destination Gotlands färjeterminal i Oskarshamn. Vid lunchtid avgick M/S Gotland i tät dimma lastad med förbandet och eskorterad av fjärde sjöstridsflottiljens korvett, HMS Visby. På redden utanför Visby hamn vaktades inloppet av andra, marina enheter.

Därmed var den största övningen på Gotland sedan slutet av 90-talet inledd.

– Det känns alldeles perfekt att vara åter hemma på ”öjn” och öva med vårt förband! Dessutom fick vi nu visa en taktiskt korrekt överskeppning med såväl marin som flygande eskort, säger bataljonens stabschef, gotlänningen Mats Lövdahl som inledde sin karriär som luftvärnsofficer på idag nedlagda Lv 2 i Visby.

– Det är för mig välkänd terräng som bataljonen kommer att öva i och det är klart att det finns en del nostalgi för min egen del, säger major Mats Lövdahl.

Tillsammans med en mindre styrka anlände stabschefen till Gotland med flyg under måndagen för att kunna möta huvuddelen av förbandet under tisdag eftermiddag:

– Vissa delar av bataljonen har haft en längre startsträcka med planering av övningen medan andra delar har haft mycket kort startsträcka när det gäller att kunna verka från Gotland på ett taktiskt korrekt sätt, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Mikael Beck.

– Nu är bataljonen grupperad och beredd att skydda strategiska punkter på ön i samverkan med andra förband, bland annat P 4:s stridsvagnskompani.

För luftvärnsbataljonen är också höstens övning ett utmärkt tillfälle att mäta resultat av förbandets förmågor, konstaterar bataljonschef Beck.

– Att både få tillfälle att pröva förbandets förmågor och att kunna öva mot förbandsmålsättningar i en längre övning är avgörande när vi tränar förband och bygger förbandsandan vid bataljonen.

På Gotland fanns sedan några dygn tillbaka representanter för högre chef i form av en förstärkningsledning från armétaktiska staben ledd av överste Thomas Karlsson.

– Vi har nu tagit emot de förband som är på ön och samverkat om tilldelad uppgift. Ledning är också för vår grupp etablerad med Högkvarteret och insatsstaben, berättar överste Karlsson som själv fick lämna besökande barnbarn när hans chef, brigadgeneral Stefan Andersson, med kort varsel gav Karlsson ordern att upprätta förstärkningsledningsfunktionen på Gotland.