Allt hänger ihop

Med i Portugal för övning Trident Juncture 2015 finns F 17:s sambands- och informationssystempluton med kommunikationsnät flygbas, ett mobilt ledningssystem för tillfälliga baseringar som förser hela förbandet med ström och kommunikation.

Soldat Joel Dani. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Magnus Johansson och Joel Dani. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Systemet består av flera delar, allt från telefoni till lokalt nätverk för datorer och radionät. F 21 har eget system, men med anledning av kommande Natoevaluering så valdes F 17 system för övningen. Detta för att inte riskera att materielen inte hinner tillbaka till Luleå, byggas upp och driftsättas − vilket skulle kunna äventyra evalueringen av förbandet.

För första gången är Joel Dani, soldat och kommunikationnätsassistent med på en övning utomlands. Hans uppgift är att göra kontroller på systemet flera gånger varje dag.

− Om jag under ronden får med mig ett fel meddelar jag min chef som ger order på vad och vem som ska åtgärda felet, säger Joel Dani.

Chefen är Magnus Johansson och han var med i den förstyrka som kom fram till Beja flygbas innan huvudstyrkan anlände den 19 oktober. Innan övningen startade har sambands- och informationssytemplutonen, SIS-plutonen, som mest att göra. Hela systemet ska upprättas, kablage ska dras, elverk ska tankas och datorer ska installeras − allt för att förbandet snabbt ska komma ingång och kunna leverera effekt i övningen Trident Juncture 2015.

− Det har varit mer småfriktioner och fler ovanliga fel än vanligt. Rökutveckling i elverk har inte hänt sedan vi fick systemet 2007 men det har hänt nu. Likaså är rymdvädret inte särskilt gynnsamt för vår satellitkommunikation som vi är beroende av, säger Magnus Johansson.

För Joel Dani innebär övningen att han får en helt annan förståelse för hans egen roll och det arbete han utför.

− Det är jättekul och spännande att få se hur alla jobbar. Nu har jag en förståelse för systemet och hur viktigt det är att det fungerar. Allt hänger ihop, säger han.