Försvarsmakten bidrar till att hantera flyktingsituationen

I situationer när samhället drabbas av svåra påfrestningar ställs höga krav på samarbete mellan myndigheter, kommuner och landsting. Försvarsmakten har en viktig stödjande roll för samhällets beredskap vid kriser. För att hantera det stora antalet flyktingar som nu kommer till Sverige har Migrationsverket begärt stöd från Försvarsmakten. Under lördagen beslutade Försvarsmakten att utöka sitt stöd till att även innefatta personella resurser.

− Det är en exceptionell situation som sätter hårt tryck på många av samhällets resurser. Därför är det viktigt att stödja med det vi kan utan att det påverkar vår förmåga att upprätthålla militär beredskap och lösa andra prioriterade uppgifter, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Myndigheten lämnar stöd i enlighet med förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (SFS 2002:375). Nu inleds ett arbete tillsammans med Migrationsverket för att klara ut hur stort behovet är och hur många personer som ska stödja på respektive ort. De orter som är aktuella är Malmö, Göteborg, Flen, Stockholm (Märsta/Solna), Boden samt eventuellt Gävle och Sundsvall.

Totalt kan Försvarsmaktens stöd omfatta mellan 70-110 personer. Från vilka förband och orter personalen kommer, liksom exakta arbetsuppgifter, arbetas fram under kommande vecka. Men klart är att Försvarsmaktens personal inte ska genomföra uppgifter som rör myndighetsutövning åt en annan myndighet. 

Försvarsmakten har sedan tidigare beslutat att ställa cirka 600 färdiga sängplatser på flera skjutfält till Migrationsverkets förfogande, där det även finns möjlighet att i samverkan med Fortifikationsverket och MSB låta bygga ett större antal temporära boenden framöver.