Bottenkartering, för säkrare sjöfart

Klockan är 04:40, högtalarsystemet knastrar till och det ropas ut ”klart skepp”. Halva besättningen studsar upp från sina sängar och sätter på sig kläder i farten när de sätter fart mot sin drabbningsplats. Minröjningsfartyget HMS Koster har intagit den högsta stridsberedskapen, klart skepp. Styrbords vakt, vakten som för några minuter sedan låg och sov, kanske inte är lika pigg och nöjd som babordsvakten men alla vet att under övningen kommer inte sömnen att prioriteras.

Fredric Leufstadius är sekond ombord på HMS Koster. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Fullt med personal på backen vid förtöjning. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Fartyget styrs in med hög precision. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Halvdäck på HMS Koster är snart återställt efter förtöjning. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
För en otränad ser informationen om botten som sonarbilden visar ut som gula och blåa fält. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
En tränad sonaroperatör spenderar många timmar framför sina skärmar. Så fort något avviker från normalbilden noteras detta och undersöks vidare. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Vädret har visat sig från sin bästa sida under övningen. Lagom med vindar och nästan inga vågor. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Minröjningsfartygen jobbar just nu med att skapa en bild om hur botten på västkusten ser ut och därmed dokumentera detta.

— Försvarsmakten har ett återtagande att göra när det gäller just kartläggning av botten på västkusten. Det har gått en tid sen en större övning arrangerades här därför känns det bra att Swenex går på västkusten i år, säger Fredric Leufstadius som är sekond ombord på HMS Koster.

Många kanske tror att det inte borde vara så svårt att hitta saker under ytan men faktum är att botten ser likadan som på land. Det finns höjdskillnader, stenar, växlighet och mycket annat som gör det svårt att hitta exempelvis minor eller en ubåt. Göteborgs skärgård bjuder även på en annan utmaning.

— Salthalten i vattnet är betydligt mycket högre än på ostkusten. Saltet och temperatur försvårar för fartygens sonar att presentera en tydlig bild av hur botten ser ut. Sonaren är den sensoren vi använder för söka av botten, säger sekonden.

Säkra vägar för sjöfarten

En mina kan relativt enkelt och med små medel fällas utan att någon uppmärksammar det. En hamn som exempelvis Göteborgs hamn skulle ge stora avtryck i samhället om den skulle stängas, cirka 90 procent av Sveriges import och export kommer sjövägen.

— 2005 fick en fiskare en mina i sin trål och tog med sig den in till Göteborgs hamn. Hamnen och delar av Göteborgs stad stängdes av. Försvarsmakten fick uppgiften att hantera minan och efter att den transporteras ut till sjöss igen oskadliggjordes den på ett säkert och kontrollerat sätt.

Att säkra sjövägar in till en hamn har minröjningsfartygen som en uppgift i övningen. Detta är tidskrävande och det finns inte utrymme för att missa något. Kartering av botten är viktigt för Sveriges försvar.

04:45 knastrar högtalaren ombord till igen, alla besättningens 28 personer har nu bemannat upp fartygets drabbningsplatser. ”Lystring orientering, vi har blivit beskjutna från närliggande öar. Ingen personal är skadad”. Besättningen är på helspänn, många timmars jobb är kvar på övningen. Besättningen kommer med all säkerhet att återigen bli väckt av en högtalare som ropar ut ”klart skepp”.