Vi tränar nära dig

Sabotagegrupper inkräktar på vår integritet och våra självklara Svenska rättigheter. Kommunstyrena i länet är tydligt påverkade, inte minst i Ystad som ett exempel. Ett scenario som utlöser de i förväg planerade övningarna för 46:e och 48:e Hemvärnsbataljon, där Ystad fick ”besök” av delar av förbanden. Sammanlagt deltog ca 1000 personer i övningen.

Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Träningen i bilder Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

Efter mobilisering fick förbanden direkt ta sig fram till sina förstahandsuppgifter, denna gång på skjutfälten Kabusa, Rinkaby och Ravlunda. Snabbt igång med verksamheterna på bred front, det var mycket proffsiga soldater i alla led som målmedvetet löste sina uppgifter. Hela kedjan från striden vid, eller på väg mot sina objekt, ledning och inte minst logistiken som fick omhänderta stridens konsekvenser i sjukvård, transporter, reperation mm.

Positiv allmänhet

Inne i de centrala delarna av Ystad, under lördagens shopping, återtog två av kompanierna (ca 300 soldater) stadsdelarna bit efter bit. Med stort stöd av Ystads kommun och positiva Ystadsbor som kom med glada tillrop, och kommentarer om hur trevligt det var att se militär verksamhet i den gamla garnisonsstaden.

Varför i Ystad

– Vi tränar hela tiden för den här typen av händelser. Men det är viktigt för oss att kunna agera i riktig stadsmiljö, tillsammans med eller nära dem som bor där, och nu lär vi oss hur det ser ut i Ystad, säger Ove Tirud, övningsledare för Skånska gruppen. I fjol var vi i Malmö och i Landskrona, nästa gång är vi på någon annan plats, det viktiga är att träna nära civilbefolkningen, avslutar övningsledaren.

Ett särskilt tack till Ystad från Försvarsmakten, Södra skånska regementet.