Northern Coasts

40 stridsfartyg från 15 länder på en och samma övning

Northern Coasts är en av de största militärövningarna i Östersjöområdet i år. Sverige deltar med fyra fartyg och kommer de närmaste dagarna lösa uppdrag i södra Östersjön, Skagerrak, Kattegatt, Stora Bält och Öresund.

Två av totalt fem visbykorvetter deltar i övnigen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Northern Coast har annordnats sen 2007. Foto: Robin Leijding/Försvarsmakten

Tamparna lossas från pollarna och bogpropellrarna tjuter för att pressa fartygskroppen från kajen. HMS Trossö glider ut från hamnen i Fredrikshamn där fartygen samlats innan övningen startat. Tyskland bär huvudansvaret för årets planering som roterar på länderna kring Östersjön. Förutom de lärdomar och erfarenheterna som inhämtas så är samarbetet mellan de olika deltagande länderna viktig och extra viktigt när det säkerhetspolitiska läget ändras.

– Vi jobbar oftast lika men ändå olika. Internationella övningar förbättrar samarbetet mellan länder. Idag är det inga konstigheter att prata engelska över radio och ombord, något som inte var vanligt på 80-talet. Att alla fartyg pratar och beordrar på samma språk är en förutsättning för ett lyckat samarbete, säger Nicolas Boman som är fartygschef ombord på HMS Trossö.

HMS Trossö stöd- och ledningsfartyg för de deltagande minröjningsfartygen. Tänk dig en flytande bensinmack som har en mataffär ombord som bemannas upp med mekaniker. HMS Trossö tankar upp de andra fartygen med drivmedel, levererar mat och hjälper till med kompetens om något går sönder.

– Det kommer att bli en svettig övning för besättningen men det är också därför vi övar, för att ständigt bli bättre och mer förberedda när situationen så kräver, säger Nicolas.

Om elva dagar avslutas övningen och stridsfartygen återvänder till sina hemmahamnar i Karlskrona och Stockholm. Fler övningar är planerade, Östersjön kommer användas flitigt av stridsfartyg innan året är slut.