Mats Helgesson ny flygvapenchef

Mats Helgesson flygvapenchef från och med den 1 oktober. Han efterträder därmed Micael Bydén.
Mats Helgesson flygvapenchef från och med den 1 oktober. Han efterträder därmed Micael Bydén.
Mats Helgesson nuvarande chef för test och evaluering på Försvarets Materielverk, FMV. Foto: Försvarsmakten

ÖB Sverker Göranson har utsett Mats Helgesson till flygvapenchef från och med den 1 oktober. Han efterträder därmed Micael Bydén, som i fredags utsågs till ny överbefälhavare.

Helgesson har bland annat varit divisionschef på F7, flottiljchef på F17, tjänstgjort i Afghanistan och varit chef för insatsstabens utvecklingsavdelning på Högkvarteret. Sedan 2013 har han varit chef för test och evaluering på Försvarets Materielverk, FMV. Vid tillträdandet som flygvapenchef befordras Helgesson till generalmajor.