Stridssjukvård i marin miljö

Under några intensiva sensommarveckor har Säkerhetskompani sjö i Göteborg bedrivit utbildning av soldater för att dessa skall kunna gå i befattning som stridssjukvårdare. Eleverna har särskilt tränats i att genomföra akuta omhändertaganden av de skador som är vanligast förekommande i strid. 

Eleverna tränades också i att prioritera skadorna vilket kan vara än mer avgörande om förbandet befinner sig långt i från sjukvårdsresurser Foto: Daniel Svensson/Försvarsmakten
Under prestationsövningen testades elevernas kunskaper under påfrestande förhållanden. Samtliga elever blev godkända på kursen, ett bra tillskott till förbandet och övriga Försvarsmakten  Foto: Daniel Svensson/Försvarsmakten

Utbildningen till stridssjukvårdare är i huvudsak praktisk och har utvecklats på Försvarsmedicincentrum. Sedan konceptets införande har flertalet omhändertaganden på skadade svenska soldater genomförts i skarpa stridssituationer där det också har visat sig vara ett fungerande koncept.

Livsavgörande kunskaper

För kompaniets räkning får stridssjukvårdaren särskilt stor betydelse då dess verkansdelar bland annat skall kunna lösa uppgifter i skärgården, långt ifrån stödjande underhållsenheter och kvalificerade sjukvårdsresurser. Därmed ökar vikten av att det finns personal som snabbt kan genomföra ett preliminärt omhändertagande på plats.

I händelse av större skadeutfall tränades eleverna också i att fastställa prioritet för vidare transport av skadade genom att lära sig skilja på olika behov av mer kvalificerad vård. Evakuering övades också till havs där eleverna bland annat tränades i att genomföra vård av skadad under transport.

Förutom kompaniets anställda soldater fanns också soldater ifrån Livgardet, Ledningsregementet, Hemvärnet och andra delar av Amfibieregementet representerade. Sammalagt ett tjugotal elever genomförde kursen med godkänt resultat och har därmed visat prov på färdigheter som kan komma att spela en avgörande roll för förutsättningen att rädda liv vid framtida skadeutfall.

Kursen avslutades med en prestationsövning där elevernas kunskaper testades under påfrestande förhållanden.