Kustbeskjutning före landstigningen

Före helgens uppmärksammade landstigning på Ravlunda genomfördes kustbeskjutning av skjutfältet från fartygen. Den svenska korvetten HMS Malmö var chef för genomförandet av denna som förberetts i månader.

Svenska stridsbåtar och soldater ur 2:amfibiebataljonen deltog i landstigningen.
Svenska stridsbåtar och soldater ur 2:amfibiebataljonen deltog i landstigningen. Foto: HMS Malmö/Försvarsmakten

Tidigt under lördagsmorgonen genomförde Task Group 162.30 kustbeskjutning, även benämnt NFS (Naval Fire Support), vid Ravlunda skjutfält. Fartygschefen HMS Malmö med besättning var chef för genomförandet av momentet.

- Bakom en sådan övning ligger månader av förberedelser och en omfattande säkerhetsorganisation då fartygen ligger cirka en mil ut i havet och skjuter in artillerigranater på ett skjutfält med en mycket begränsad yta, som i grunden dessutom är byggt för det omvända, det vill säga att skjuta granater från land ut i havet, berättar Niklas Wiklund som är fartygschef.

Stora avstånd

De fartyg som sköt var de danska fregatterna Niels Juel och Peter Willemoes. Även den tyska fregatten Lübeck deltog i momentet. Syftet var att öva förbekämpning inför den landstigning som skedde senare under dagen. För att genomföra kustbeskjutning behövs normalt sett ett eller flera skjutande fartyg och en observationsgrupp, kallad ”spotter”. Fartyget ligger på ett så stort avstånd från land att det är omöjligt att se granatnedslagen. Spotterns uppgift är därför att observera granatnedslagen och därefter rapportera vilka korrektioner som behöver göras för att förbättra träffbilden. Just idag genomfördes skjutningen med svensk spotter från Amfibieregementet ombord på en helikopter som utgick från USS San Antonio, ett av amfibiefartygen som också ingår i övningen.

Planeringsarbetet och genomförandet av kustbeskjutningen gjordes av delar ur besättningen på HMS Malmö. Även personal från Sjöstridsskolan och P 7 har varit involverade i arbetet.

- Delar av besättningen har tillsammans med Sjöstridsskolan lagt mycket tid på planeringen inför detta relativt avancerade moment där krav på hög säkerhet är avgörande. Genomförandet och ledningen skedde på ett mycket professionellt sätt av min besättning, sammanfattar Niklas Wiklund.

Landstigningen följde på beskjutningen

Omedelbart efter kustbeskjutningen genomfördes själva landstigningen av svenska, finska och amerikanska amfibiestyrkor. Momentet leddes av de två landstigningsfartygen HMS Ocean och USS San Antonio. Dessa fungerar som flytande baser för en mängd olika typer av landstigningsfarkoster, helikoptrar och soldater. Just idag även svenska stridsbåtar.  Fartygens egna helikoptrar transporterade senare ytterligare soldater till stranden. Samtidigt låg de övriga fartygen i styrkan och skyddade landstigningen från eventuella angripare från luften och havet. De mindre fartygen kan även leverera ytterligare eldunderstöd till soldaterna i land vid behov.

BALTOPS fortsätter nästa vecka med en längre taktisk fas. De övande enheterna vet då inte om vad som ska hända. Istället får de då agera på de olika händelser som övningsledningen spelar in.