Tre typer tränar tillsammans

I veckan har flygövningen Arctic Fighter Meet 2015 genomförts. En vecka där de unga piloterna står i fokus.

Anders Gustafsson, chef för 212:e stridsflygdivisionen. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Carl-Johan Edström, flottiljchef vid F 21 och Jukka Ahlberg, flottiljchef vid Lappland flygflottilj i Rovaniemi. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Flygövningen sker med F 21 i Luleå som bas och är en del av det nordiska samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge. Fokus under övningen ligger på grundläggande manövreringsträning och kurvstrid.

− Syftet med övningen är dels att ge mindre erfarna piloterna möjlighet att möta andra kvalificerade flygplanstyper i luftstrid och dels att introducera dem för internationella övningar, säger Anders Gustafsson, chef för 212:e stridsflygdivisionen.

Styrkor och svagheter

Övningen utvecklar piloternas förmåga att använda sitt eget flygplans styrkor och hur de undviker att blotta sina svagheter gentemot flygplan som har andra egenskaper.

− Det är viktigt och lärorikt för de yngre piloterna att öva mot andra flygplanstyper. Hemma möter vi bara våra egna flygplanstyper med samma styrkor och svagheter.

Veckan är också ett väldigt viktig steg för piloterna som längre fram kommer ingå i större komplexa övningar.

− Övningen är ett bra mellansteg. Piloterna når en viss nivå här hemma på divisonen och sedan introducerar Arctic Fighter Meet dem för internationella övningar och den miljön.

Det är inte bara piloterna som haft en intensiv vecka. För att flygplanen ska kunna vara i luften krävs ett digert jobb av teknikerna som underhåller planen.

− Teknikerna har levererat hela veckan. Flygplan har funnits tillgängliga så vi har kunnat flyga som planerat under hela övningen.

Flygsäkerhetsarbete

Innan varje flygövning och flygpass är det mycket tid som läggs på planering. Allt för att minimera säkerhetsriskerna. Men trots planering och det rigorösa flygsäkerhetsarbetet flygvapnet bedriver kan situationer uppstå. I början av övningen inträffade ett allvarligt tillbud. I samband med hemfärd efter en avslutad luftstridsövning passerade ett svenskt Jas 39 Gripen mycket nära ett norskt F-16 Fighting Falcon i moln.

− Det vi håller på med är högriskverksamhet och det är därför vi har ett väldigt omfattande flygsäkerhetsarbete. På det sättet vi bedriver vårt arbete har vi lyckats eliminera haverier med dödlig utgång i 16 år, säger överste Carl-Johan Edström, flottiljchef vid F 21.

Efter rutinmässig anmälan om händelsen beslutade Statens haverikommission den 6 maj beslutat att utreda händelsen.

Karta