Försvarsmakten övar i Skåne 15-05-04--05-12

Under ca en vecka i maj kommer en militär övning att genomföras i delar av Skåne. Övningen representerar ett moment i en längre övningsserie som kommer att genomföras under 2015, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Övningsinfo v 19-20 Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Övningsområde v 19-20 Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

Övningen innefattar denna gången ca 1500 soldater från olika delar av landet, som behöver samträna sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang och över större ytor.

Övningsplatserna denna gång kommer i allt väsentligt att äga rum på ordinarie övningsområden i Revingehed med Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum och Hammar-Kabusa, men kommer även att märkas i trafiken.

Boende på och omkring övningsområdena uppmärksammas på att höga ljudnivåer kan förekomma, och militär trafik tidvis kommer att finnas
på civil mark och allmänna vägar och i luften med främst helikoptrar under tidsperioden.

Kartan här ovan visar vilka områden vi kommer att röra oss i. Norra Åsum och kabusa skall ses som reservplatser för denna övningen.

Övningsinfo: 046-36 88 08