Ubåtsjakt med minröjningsfartyg

När ubåtsjakt kommer på tal tänker många på ytstridsfartyg av typen korvett. Men även minröjningsfartyg kan användas och har så gjorts sen länge. Minröjningsfartygen är utrustade med högfrekventa sonarer som ger en hög upplösning av vad som finns på botten, därför får en eventuell ubåt svårt att gömma sig.

Sonarbefäl Jakob Bider har jobbat ombord sen 2013. Det har blivit många timmar framför skärmen där sonarens insamlade information presenteras under hans karriär. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Koster har en aktiv skrovfast sonar för att hitta föremål under ytan. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Vädret har varit oklanderligt under övningen vilket har medfört att alla planerade övningsmoment har kunnat genomföras. Erfarenheterna har ökat och så även kunskapsnivån. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Totalt har Försvarsmakten fem minröjningsfartyg av Kosterklass. Tre av dem har sin bas i Stockholm och två i Karlskrona. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Ubåtsjaktövningen som pågår i Stockholms skärgård börjar närma sig slutet. Idag testas besättningen ombord på HMS Koster för att kontrollera utbildningsnivån. ”Övning, övning, man över bord om styrbord” skriks ut och en frälsarkrans kastas överbord. Farten minskar och fartyget girar, inom kort är frälsarkransen ombord igen och HMS Koster rattar in nästa kurs och ökar farten igen. Ubåtsjaktövningens tyngdpunkt ligger på ubåtsjakt men innehåller även andra moment, exempelvis man över bord-övningar.

– Övningen har verkligen förbättrat ”lagspelet” mellan korvetter och minröjningsfartygen. Det är också bra att öva tillsammans med hela marinen. Jag tycker att det har varit ett vinnande koncept med att göra ett moment och utvärdera det för att sedan göra det en gång till. Fokus har under hela övningen varit ubåtsjakt vilket är extra bra för oss ombord på minröjningsfartygen, Jakob Bider som är sonarbefäl ombord på HMS Koster.

Sonarpersonal jobbar med att tolka informationen som sonaren samlar in och presenteras på en skärm. För att göra jobbet bra krävs många års erfarenhet. Det som för ett otränat öga ser ut som blått och gult färgkaos kan sonarpersonalen exempelvis tyda till spår från en ubåt.

– Ubåtsjakt kräver tålamod. För min del gäller det att hålla koncentrationen uppe. Bilden på min dataskärm där informationen från sonaren presenteras, ändras i samma hastighet som fartyget förflyttar sig i. Man måste vara på tårna för att inte missa något viktigt, säger Jakob.

Minröjningsfartyg av Kosterklass byggdes för att vara specialiserade på att hitta och oskadliggöra ammunition under ytan. Det har visat sig att fartygen dessutom är mycket lämpliga för inomskärsubåtsjakt. Minröjningsfartygen och korvetterna kompletterar varandra på ett bra sätt.

Många timmars spaning, lokalisering och anfall mot ubåt har avverkat. Jakob och hans kollegor har fått nya erfarenheter som kommer vara användbara när Försvarsmakten hävdar det svenska sjöterritoriet.