Ett fältsjukhus i beredskap

Nu är det halvtid i första sjukhuskompaniets sex månaders beredskap för NBG 15. Beredskapen innebär att om EU bestämmer så ska kompaniet vara insatta på 10 dagar någonstans i världen inom en radie på 600 mil från Bryssel.

Maj och Christoffer var nöjda med utbildningen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kompanichef major Krister Jakobsson delade ut sjukvårdsbågar till åtta av de nio eleverna i gruppschefsskolan. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

En del av personalen är på sina ordinarie arbetsplatser under beredskapen med en kort inställelsetid. Men många har även varit inne på vidmakthållandeutbildning under fyra veckor.

Vi träffas efter kompaniuppställning, där kompanichef major Krister Jakobsson tackar soldaterna för väl genomfört arbete så här långt och vidarebefordrar ett tack från chefen för NBG som besökt kompaniet. Nåväl, vad gör man när man är i beredskap? Hur ser dagarna ut? Sitter man och rullar tummarna och väntar?

– Vi tänker inte ens på att vi är i beredskap, det händer så mycket hela tiden, säger Christoffer Granwe som är en av nio soldater som just nu genomför en gruppchefsutbildning.

Ämnen och moment som ingår i gruppschefsutbildningen är bland annat ledarskap, stridsutbildning, gruppchef i strid, mjuka värden, pedagogik och fysisk prestation. I dag delades utbildningstecknet högtidligt ut av kompanichefen i form av sjukvårdsbågar att sätta på höger ärm på uniformen till åtta av soldaterna. 

– Jag hade hört från några som var insatta i NBG 11 att under beredskapen var det ganska lugnt, att man tränade mycket om dagarna. Men så är det inte för oss. Utbildningar och övningar står på schemat för de flesta i kompaniet. Lite senare i år ska vi åka till Tjeckien för att vara med på en övning. Övningen hålls av dem som ska ta över vår beredskap för NBG 15. Vårdpluton kommer ha huvuduppgiften på övningen men vi soldater från kirurgipluton och några från logistik och stabspluton kommer också att följa med för att understödja, säger Maj Lindman som är soldat på kirurgipluton och som genomför gruppchefsutbildning.

– Och sedan ska vi gå högvakt på Slottet i Stockholm också, avslutar Christoffer Granwe.

Det låter inte som beredskap är likställt med sysslolös. I alla fall inte för första sjukhuskompaniet. Läs mer om hur sjukhuskompaniet är uppbyggt i PDF-dokumentet till höger.