Säkerhetsaspekten genomsyrar all verksamhet

Att förbandens fartygs-och båtbesättningar som framför stridsbåtar, bevakningsbåtar, tross-färjor och andra båttyper, har en gedigen teoretisk och praktisk utbildning känner de flesta till.

Ligger man ute i vattnet gäller det att hålla ihop både för att synas bättre men också för att kunna hjälpa varandra Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Man övar olika sätt att få upp personal ur vattnet, här skedde upptagning från stäven på stridsbåten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Att klättra upp för ett enternät eller stege på ett gungande fartyg kan också vara ganska jobbigt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
All utrustning testas, även kast med livboj som man också hittar på allmänna badplatser Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det gäller att pressa ut luften i överlevnadsdräkten, annars kan det sluta så här Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Framförs till exempel en stridsbåt på amfibieförbandet av en båtchef, så vet man att båtchefen minst har 1300 timmars utbildning och erfarenheter med sig i bagaget. Det de flesta utanför förbandet kanske inte känner till är att huvuddelen av förbandets personal är så kallade ”kvalificerade passagerare”. Förbandet förflyttar sig i huvudsak med olika typer av fartyg och båtar, det är därför extremt viktigt att man även som passagerare vet vad som ska göras vid en eventuell nödsituation.

– För att höja kompetensen och säkerhetstänket för gemene soldat, officer eller civilanställd, införde förbandet redan år 2006 en utbildning som vi benämner ”kvalificerad passagerare”. Syftet med utbildningen är att alla som tjänstgör på förbandet skall ha en ökad grundläggande kunskap om hur man hanterar en eventuell nödsituation ombord. Under ett utbildningspass, går vi teoretiskt och praktiskt igenom all den säkerhetsutrustning som finns ombord på fartygen och båtarna. Vi tittar på hur materielen ser ut, men framförallt ska alla prova funktionen av all utrustning. Utrustningen omfattar allt ifrån flytvästar till livflottar med innehåll. Utbildningen har man nytta av även när man åker med civila fartyg och båtar, sa kapten Håkan Persson, förbandets sjösäkerhetsofficer

Att genomföra utbildningen ”kvalificerad passagerare”, är inget krav som Försvarsmakten och förbandet har att följa. Säkerhetsaspekten genomsyrar all verksamhet på förbandet, att införa utbildningen var ett internt krav för att höja den allmänna kompetensen och säkerhetstänket hos gemene anställd. Utbildningen genomförs flera gånger varje år och är mycket uppskattad av personalen. Att utbildningen verkligen fyller en viktig funktion har förbandet fått erfara.

– För några år sedan hade vi en stridsbåt som sjönk, huvuddelen av passagerarna hade genomfört ”kvalificerad passagerare”, det var troligen en stor bidragande orsak till att ingen kom till skada. Alla visste vad som skulle göras, sa Håkan Persson