Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Dalarna undertecknade krishanteringsstrategi

Förra fredagen undertecknade Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Dalarna och ett antal civila aktörer i Dalarna en gemensam krishanteringsstrategi. Den nya strategin ska bidra till en effektiv samordning av resurser i händelse av kris.

Landshövdingen i Dalarnas län, Maria Norrfalk, undertecknar krishanteringsstrategin. Foto: Leif Olofsson Helldal/Länsstyrelsen Dalarna.
Chefen för Livgardet och tillika chef för Militärregion Mitt, överste Christer Tistam, undertecknar krishanteringsstrategin. Foto: Leif Olofsson Helldal/Länsstyrelsen Dalarna.
Landshövdingen Maria Norrfalk och chefen för Livgardet och Militärregion Mitt, överste Christer Tistam. Foto: Leif Olofsson Helldal/Länsstyrelsen Dalarna.

Strategin innefattar bland annat målsättningar och rutiner för krishanteringsarbetet i Dalarna. Ett regionalt näringslivsråd och ett regionalt krishanteringsråd, där bland annat Försvarsmakten ingår, har till uppgift samordna och stödja Länsstyrelsens krishantering i Dalarnas län.

– Försvarsmakten har utrustning och personal som kan nyttjas vid påfrestande situationer och vi har lång erfarenhet av att vid behov kunna ge stöd till samhället. Det känns bra att vi nu har formaliserat samarbetet med Länsstyrelse, näringsliv och andra aktörer i en gemensam strategi, sa chefen för Livgardet och tillika chef för Militärregion mitt, överste Christer Tistam.

Projektet har drivits fram av Länsstyrelsen i Dalarna som även har det geografiska områdesansvaret och leder arbetet på regional nivå. En viktig del i arbetet handlar om att arbeta förebyggande genom regelbundna möten, övningar samt risk- och sårbarhetsanalyser.

Ett liknande arbete genomförs inom Militärregion Mitts samtliga län och i resten av riket.