Operativ reserv 2015

Omedelbart gripbart förband intar beredskap

När nyårsraketerna tystnat och röken skingrats går Försvarsmaktens operativa reserv (OR 15) in i beredskap. Det är 72:a skyttekompaniet ur Livgardets 7:e bataljon som utgör den operativa reserven under 2015.

Major Andreas Lunde utanför sitt kontor på regementet i Kungsängen.
Major Andreas Lunde utanför sitt kontor på regementet i Kungsängen.
Major Andreas Lunde har haft en intensiv höst med sitt kompani, men nu är han och förbandet redo att inta beredskap i Försvarsmaktens operativa reserv. Foto: Paula Levänen

Försvarsmakten har sedan 2006 avdelat ett förband motsvarande ett skyttekompani som en operativ reserv (OR). Tidigare benämndes denna som strategisk reserv. Syftet med en OR är att Försvarsmakten och Sverige ska ha tillgång till ett omedelbart gripbart förband. Den operativa reserven ska kunna lösa uppgifter nationellt såväl som internationellt. Uppgiften som operativ reserv fördelas mellan Försvarsmaktens olika förband och turen har nu gått till Livgardet och 7:e bataljonen, där 72:a skyttekompaniet utgör den operativa reserven under året (OR 15).

−Det är en spännande och utmanade uppgift, som förbandet känner sig väl rustat för att möta, säger major Andreas Lunde som är chef för OR 15. Vi går från en intensiv höst till en intensiv vår för att vidmakthålla och utveckla vår kompetens och förmåga.

Andreas Lunde är tillika kompanichef för 72:a skyttekompaniet. Kompaniet består av tre skytteplutoner, en stab- och trosspluton förstärkt med en flygsamverkansgrupp (TACP − Tactical Air Control Party), samt en granatkastarpluton som agerar som skyttepluton.

Förberedda genom utbildning och övning

Under året som gått har kompaniet prioriterat att uppnå de kompetenskrav som ställts för att utgöra den operativa reserven. Detta har bland annat inneburit att kompaniet under början av 2014 varit delat på många olika utbildningslinjer på Livgardet såväl som på andra utbildningsplatser runt om i Sverige. De har bland annat genomfört utbildningar i sjukvård, fordon, vapen och samband.

Under senare delen av 2014 har kompaniet fokuserat på samövning. Det har bland annat inneburit fordonsmarsch, manövrering avsuttet till fots, skarpskjutningar, fördröjningsstrid och anfallsstrid i olika typer av terräng.

Kompaniet har haft stora utmaningar under utbildningsskedet beträffande resurser och materiel för att kunna utbilda på rätt saker med rätt materiel. Trots en del motgångar under utbildningsskedet så är nu kompaniet väl samövat och väl förberett för att kunna lösa uppgifter nationellt såväl som internationellt.

I beredskap från 1 januari

Från den 1 januari 2015 står kompaniet i beredskap för att på kort varsel kunna lösa olika uppgifter. Även då kompaniet är färdigutbildade fortsätter arbetet med att ständigt bli bättre. Detta kännetecknas även av kompaniets anda att ”attityd är allt”.

Lördagen den 24 januari 2015 bjuder 72:a kompaniet in anhöriga till regementet för att informera ytterligare om OR 15 samt att ge anhöriga möjlighet att ställa frågor och träffa sina soldaters kollegor och chefer.