Koll på botten ger fördelar

Sakta rör sig röjdykarfartyget HMS Sturkö genom vattnet i Blekinge skärgård. Akter om fartyget släpas en sonar som avbildar botten på skärmarna ombord, mycket detaljrikt. Att veta hur botten ser ut i viktiga farleder, och därigenom snabbare kunna hitta ditlagda minor i krig, är uppgiften.

Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett objekt som hittats av fartygets sonar.
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett objekt som hittats av fartygets sonar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

- Vi vet ganska väl hur botten ser ut i de viktigaste farlederna runt vår kust. Men det gäller att uppdatera sig regelbundet, då det hela tiden tillkommer nya saker som slängs i sjön eller förs dit av strömmar, säger Andreas Jelgard som är stridsledningsofficer på röjdykarfartyget HMS Sturkö.

Bilderna och all data på botten sammanställs på MWDC (Mine Warfare Data Centre) som finns på Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga. På så sätt finns all data samlad och tillgänglig för de fartyg som behöver den.

Viktigt av olika skäl

När man söker med sonaren jämförs bilden med hur det såg ut tidigare. På så sätt kan nytillkomna saker lättare hittas. Behöver man titta närmare på något så sjösätter man undervattensfarkosten. Den har både sonar och kamera och kan ge svar på om ekot är en sten eller något annat.

Ett annat tänkbart användningsområde för informationen är om man exempelvis letar efter bottenspår från en ubåt. Även då är det värdefullt att veta hur området såg ut tidigare.

- Det är ett mödosamt och omfattande arbete, som egentligen aldrig tar slut. Men det är samtidigt ett viktigt arbete som ger oss både värdefull träning och fördelar i ett skarpt läge, avslutar Andreas Jelgard.