Kadett idag, chef imorgon

Sista veckan i en ovanligt mörk november. Dimman hänger tät över marken när det sprakar till i radion. Anvisningar om var indirekt eld har slagit ner och vilka som skadats meddelas. Nu är det dags för Filip Arvidsson att ta ett beslut.

- Den svåra delen är att hålla koll på var alla är och ska vara och ge dem rätt order, säger kadett Filip Arvidsson. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Martin Larsson fyller på reserverna under övning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Många olika fordon var inblandade i övningen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Övningsledare Thomas Dahlin, Markstridsskolan, är mycket nöjd med uppslutningen från medverkande förband. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Patrik Berge, Amfibieregementet, var med som handledare under övningen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

− Det tar en stund att ta sig in i fältmodet igen. Vi har sysslat mycket med taktiskt bedömande under utbildningen så det är roligt att få stridsleda igen, säger Filip.

 Han är kadett på Försvarsmaktens officersprogram och läser sin femte termin. Övning Kadetten, där Filip är en av ca 300 soldater och officerare, är slutövningen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. För Filip och hans drygt tjugo kadettkollegor på Markstridsskolan är ett av det viktigaste målet med övningen att få med sig en bild av de konsekvenser deras order för med sig på de soldater de leder.

− Syftet uppnår vi hela tiden. Kadetterna får träna sig i den befattning de ska ha i sitt fortsatta yrke. De får fatta beslut på knappa uppgifter, lära sig hantera kontraorder och hantera de friktioner som uppstår när de leder trupp, säger Thomas Dahlin som är övningsledare.

Övningen är uppbyggd så att kadetterna får chansen att prova på de roller de kan komma att anställas i. De roterar mellan att agera som plutonchefer och att ingå i kompaniets stab. Övningen leds av en förhållandevis liten övningsledning då tyngdpunkten istället ligger på handledare till de blivande cheferna.

− Vi har tre eller fyra stycken handledare på varje pluton. Kadetterna får både utvärdering direkt på plats men handledarna samlar också på sig information för lite mer ingående utvärderingar på dagsbasis, säger Thomas.

Handledarna kommer från de förband som har soldater med i övningen; Skaraborgs regemente, Livgardet och Amfibieregementet samt från Markstridsskolan, som leder övningen.

− Givetvis är kadetten i fokus men en bonus är att vårt kompani får chansen att öva med markförband. I och med att vi har våra bandvagnar så kan vi också manövrera i samklang med de mekaniserade förbanden och det utvecklar vår förmåga, säger Patrik Berge, kompanichef på Amfibieregementet.

Som hjälp i att utvärdera kadetterna så är även personal från Markstridsskolans stridsträningsanläggning (STA) med på övningen. De kan i realtid följa den övade personalen via ett sensorsystem på personer och fordon. Detta spelas även in och används i de dagliga utvärderingarna i kombination med vanlig video.

− Övningen återkommer årligen men detta är första gången vi har STA med vilket har varit väldigt nyttigt. Här kan vi klart och tydligt se resultaten av kadetternas order och kan visa på konsekvenserna av dessa. I kombination med de handledare som följer kadetterna får vi en heltäckande bild av deras kunskapsnivåer. En bonuseffekt av detta är att vi också får mer kunskap om hur vi kan använda simulatorer på ett effektivt sätt i övningar, säger Thomas.

Övningen är dubbelsidig, båda sidor övas samtidigt. Den blå sidan, kadetternas förband, har motstånd på den röda sidan i form av, bland annat, elever från Markstridsskolans specialistofficersutbildning som går sin första termin på programmet.

− Det är ju Försvarsmaktens framtida chefer som utbildas här så det är viktigt att förbanden ställer och det har de verkligen gjort, med både personal och handledare, avslutar Thomas.

 

Läs mer om officers- och specialistofficersprogrammet här och här.