”Sjömålsstrid i Stockholms skärgård”

Två skarpa sjöminor sprängdes under onsdagen i Stockholms södra skärgård. Sprängningen genomfördes som en del av en längre utbildning som har bedrivits på sensorplutonen.

Plutonchefen Christoffer Blohm var nöjd med dagens övning och anser det nödvändigt att öva skarpt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Trossfärjan närmade sig minan för att testa sensorerna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den första minan sprängdes manuellt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Christoffer Blohm, svarade på reportern Carin Tellströms frågor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Sensorplutonen är en kvalificerad snabbrörlig enhet med huvuduppgiften att bedriva sjömålsstrid på och under ytan. Plutonen har dessutom förmågan att med olika sensorer, bedriva fast och rörlig spaning på och under ytan i kustnära områden.

För att lösa uppgifterna, används passiva sonarsystem, kontrollerbara minor, sjunkbomber och tunga understödsvapen. Sensorplutonen har en viktig funktion med sin unika förmåga att bedriva just underrättelseinhämtning i den specifika dimensionen, en förmåga som var mycket viktig under den nyligen avslutade marina underrättelseoperationen. Det ska dock betonas att den här minsprängningen inte på något sätt hade att göra med underrättelseoperationen, utan detta var en sedan länge inplanerad övning.

– Att tjänstgöra på sensorplutonen ställer stora krav på individerna. Huvuddelen av personalen ska kunna lösa flera olika uppgifter. Som till exempel sonaroperatör ska du inte enbart vara duktig på att hantera sonarsystemet, operatören ska dessutom kunna framföra gruppbåten, vara en duktig signalist, vara sjukvårdare eller skarpskytt. För att kunna lösa denna variation av uppgifter, kräver det en omfattande utbildning. Men ytterst ska plutonen vara duktiga på just sjömålsstrid, att kunna genomföra minsprängningar är därför extrem viktigt ur flera aspekter. Personalen måste både få förtroende för minvapnet men också förstå verkan av den, sa plutonchefen kapten Christoffer Blohm

För att testa sensorernas olika funktioner och personalens kunskaper, genomfördes i dag sprängningen på två olika sätt. Vid det första tillfället utlöstes detonationen manuellt, det vill säga, personalen tryckte på knappen för att kontrollerat spränga minan. Vid det andra tillfället genomfördes en automatisk sprängning där systemet reagerade på ett fartygs närmande. I det här fallet var det en av förbandets trossfärjor som närmade sig minan som reagerade på det förinställda värdet. Det var dock aldrig någon fara för trossfärjan, utan den var på säkert avstånd från detonationen.

– Jag är nöjd med dagens övning, både systemets olika sensorer och personalen gjorde det de har utbildats och tränat på, mer kan man inte begära. För att få förtroende för systemet, är det viktigt att vi kan öva skarpt som vi har gjort i dag, sa Christoffer.