Intensiv övningsperiod för Försvarsmakten

Försvarsmaktens övningsverksamhet är inne i en intensiv period och den militära närvaron är omfattande på många platser i Sverige. Under helgen pågår ett flertal planerade övningar.

Försvarsmakten är inne i en intensiv övningsperiod. Bland annat genomförs övningen Höstlöv i norra Sverige. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I Stockholm övar LV 6 luftförsvar med avancerade radar- och robotsystem under fredagen och lördagen. Enheter är utplacerade på flera håll i huvudstaden. Mest synlig är närvaron på Högdalstoppen och Södermalm.

Amfibiebataljonen genomför övningsmoment i Stockholms skärgård. Av de drygt 500 personer som deltar är en stor andel deltidssoldater.

I Högkvarteret fortsätter stabsövningen som började i veckan. Övningens huvudsyfte är att öka förmågan att leda operationer och samverka med civila myndigheter.

På Gotland tar I 19 över efter P 4 och övar med stridsvagnarna som är placerade på ön. Övningen pågår under hela helgen och sträcker sig till mitten av vecka 47.

I norra Sverige bedrivs övningen Höstlöv med enheter ur både armén och flygvapnet. Både heltids- och deltidssoldater deltar i övningen som framför allt fokuserar på just samverkan mellan enheter på marken och i luften. Under helgen genomförs ett större samordnat stridsmoment.

Hemvärnet övar i Umeå, och då i första hand runt stadens flygplats. Deltagarna är huvudsakligen engagerade i Västerbottensgruppen.

Samtliga övningar ingår i Försvarsmaktens planerade övningsverksamhet.