Unik samövning som utvecklar

Kring lunchtid fredag den 10 oktober, fylldes Visby hamn med hemvärnssoldater ur 32:a hemvärnsbataljonen. De hade till uppgift att bevaka och skydda Visby hamn. Ungefär samtidigt hade resterande personal ur Amfibieregementet som inte åkte över med stridsbåtarna dagen före, ilastat destination Gotland för att ta sig från fastlandet till Gotland.

Efter att amfibieförbandet hade säkrat hamnområdet, kunde korvetterna HMS Karlstad (bakgrunden) och HMS Sundsvall förtöja Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Visby hamn, bevakades av Hemvärnssoldater, till sin hjälp hade de också hundar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
HMS Loke som fungerar som logistik fartyg för amfibieförbandet, förtöjde också i Visby. Efter förtöjningen kördes bandvagnarna av som var lastade på däck Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldaterna stärkte bevakningen och skyddet av Visby hamn. De genomförde både fotpatruller och patruller med Galten, ett splitterskyddat fordon Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ombord på Destination Gotland, transporterades en del av andra amfibiebataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldater patrullerar i Visby hamnområde Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För att säkra överfarten, eskorterades Destination Gotland av korvetter från tredje och fjärde sjöstridsflottiljerna med understöd av stridsflyg från F 17. Förbandschefen för Amfibieregementet och tillika övningsledaren för den nu pågående övningen, överste Peder Ohlsson mötte förbanden när de anlände till Gotland, han svarade på frågor kring övningen.

Varför genomför ni övning på Gotland?

− Huvudsyftet är att öva en snabb och flexibel förflyttning från fastlandet till Gotland för att här lösa ett stort antal olika uppgifter, samordnat i förbandet men också tillsammans med övriga enheter ingående i övningen.

Hur har samverkan mellan förbanden fungerat?

− Samarbetet har fungerat mycket bra mellan våra olika förband. Möjligheten att få öva amfibieförband tillsammans med hemvärnsförband, sjöstridsflottiljer och stridsflyg, gör den här övningen unik. Att övningen dessutom sker på Gotland med den komplexitet det innebär medger en än större utveckling för förbanden.

Försvarsmakten har fått medel för utökad förbandsverksamhet, är det därför ni övar?

− Det är självklart positivt att förbandet får mer övningstillfällen där vi kan öva olika uppgifter och förmågor. De tillförda medel har för oss inneburet att vi kan genomföra den här komplexa övningen som ökar våra olika förmågor att lösa uppgifter.

Exakt vilka förmågor är det som förbättras?

− Specifikt övar vi våra förmågor att kunna förflytta förbandet från fastlandet till Gotland med eskort ur andra marina enheter och flygunderstöd från flygvapnet. Vi övar olika moment såsom skydd och bevakning av viktig infrastruktur, i det här fallet Visby och Slite hamn. Förbandet genomför dessutom skjutning med flera av andra amfibiebataljonens ingående vapensystem, till exempel robot 17 och granatkastare.

Vad gör just ert förband lämpligt att använda på Gotland?

− Amfibieförband är snabba och lättrörliga och har förmågan till taktisk rörlighet både på vatten och på land. Stridsbåtar utgör det huvudsakliga transportmedlet och med våra bandvagnar skapar vi taktisk markrörlighet, det vill säga att vi kan med lätthet förflytta oss på hela Gotland. Det är de här förmågorna som gör amfibieförbandet unikt, att vi med egna transportmedel kan förflytta oss till olika platser och ge verkan med våra lättburna vapensystem. Men jag vill också understryka vikten av understödet från andra system såsom korvetter ur sjöstridsflottiljerna och JAS gripen ur flygvapnet. Deras förmåga att skydda oss är en viktig komponent vid till exempel transport mellan fastlandet och Gotland. Att det fungerar mycket väl, visade gårdagens eskortsmoment.

Har du någon uppfattning om vad Gotlänningarna anser om att ni är här?

− Vi har blivit väldigt positivt bemötta av boende. Min uppfattning är att det finns en stor förståelse för att vi genomför övningar. Inför övningen samverkade vi med olika myndigheter och individer på ön, alla har varit extremt hjälpsamma för att vi ska kunna bedriva en bra övning och det är jag och förbanden tacksamma för.

Förbanden fortsätter ytterligare något dygn med att lösa olika uppgifter