Marinen övar på Gotland

Under kommande helg, kommer Gotland att fyllas av soldater och sjömän, närmare bestämt under tiden 9-13 oktober.

Amfibieförband och fartyg ur flottan, genomför med med jämna mellanrum övningar på Gotland Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Korvetter kommer att delta i övningen. Det här är HMS Visby under övning på Hårsfjärden Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Amfibieregementet tillsammans med tredje och fjärde sjöstridsflottiljen samt flygenheter ur F17, kommer att bedriva förbandsövning på och kring Gotland. Övningarna kommer att bestå av olika moment såsom till exempel patrullering både till fots och med fordon, det kommer att bedrivas bevakning i både Visby hamn och kring Slite. Korvetter kommer att förflytta sig kring Gotlands kust och under vissa perioder kommer det att vara flyg i luften. Under lördagen den 11 oktober kommer förbandet att genomföra stridskjutningar på Tofta övnings- och skjutfält med olika vapensystem. Det kommer bland annat att skjutas med robot 17.

Syftet med övningen är att öva de ingående förbandens förmågor att lösa ställda uppgifter. Övningen ger dessutom bra möjlighet att samöva mellan olika marina förband såväl som med enheter ur flygvapnet.

Under lördagen den 11 oktober mellan klockan 10.00–14.00, kommer korvetten HMS Karlstad att hålla öppet hus för allmänheten.