Fortsatt trovärdig information

Underrättelseoperationen som har pågått i Stockholms mellersta skärgård sedan i fredags gör att Försvarsmakten fortsatt bedömer uppgiftslämnaren som mycket trovärdig.
- Jag har beslutat att öka antalet enheter med kvalificerad sensorförmåga i området, säger Försvarsmaktens operationsledare kommendör Jonas Wikström.

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 20141018
Underrättelseoperation i Stockholms skärgård efter uppgifter om främmande undervattensaktivitet.
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 20141018
Underrättelseoperation i Stockholms skärgård efter uppgifter om främmande undervattensaktivitet.
HMS Visby under lördagens underrättelseoperation i Stockholms skärgård Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Han konstaterar också att Försvarsmakten av operativa skäl inte kan kommentera några detaljer.
− Anledningen är att vi inte vill avslöja vad vi vet och hur vi arbetar med våra förband, om det skulle visa sig att det pågår främmande undervattensverksamhet. Med sådan information skulle en eventuell motståndare kunna anpassa sig efter det.

Jonas Wikström understryker att det fortfarande rör sig om en underrättelseoperation i syfte att konstatera om det pågår eller har pågått främmande undervattensverksamhet i området.
− Fram tills dess att det konstateras något sådant är detta inte en ubåtsjaktoperation. Skillnaden är att vi nu har betoning på inhämtning av information och analys. Detta görs av de förband och enheter som vi nu har i området.