Specialkompetens från Marinbasen håller övningen igång

Det är inte bara på sjön som det råder febril aktivitet under övningen Northern Coast (NOCO 2014). På kajen vid den finska marinbasen Pansio i Åbo har delar ur Marint Logistikkompani grupperat och är redo att stödja de svenska enheterna.

Personal ur logistikkompaniet på plats i Finland
Personal ur logistikkompaniet på plats i Finland. Foto: Försvarsmakten

De svenska fartygen har kastat loss från sina kajplatser och övningen NOCO 2014 är i full gång. Kvar på kajen i Pansio står en mindre enhet ur Marina Logistikkompaniet (M Logkomp), ett kompani som ingår i Marina Basbataljonen (M Basbat).

Huvuduppgiften för enheten, som är den enda hänvisningen för de medverkande svenska marina förbandsenheterna, är att förse dem med allt vad gäller förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.

Det finns utmaningar i att göra detta, och det blir inte enklare av att enheterna övar utomlands. Det händer att fartygen som är ute till havs behöver repareras och då kan det behövas både reservdelar och specialkompetens. Det uppstår då behov av att koordinera den hjälp som behövs med tillgång till det berörda fartyget, vilket är precis vad enheten ur M Basbat är satt att hantera.

Kompaniet har egna resurser iland för att ge logistikstöd genom att kunna göra inköp på plats och att utföra transporter. För att säkerställa sambandet så har man även med en sambandsenhet. Denna bemannas av egen personal men också med stöd från MaRa (Marinens radio).

Örlogskapten Johan Igert, chef för Marint Logistikkompani, ser även övningen som en viktig del för att utveckla det framtida utökade samarbetet mellan den finska och svenska marinen.

– Planen är att länderna gemensamt ska sätta upp en militär förbandsenhet, en så kallad ”Taskgroup”. Övningen NOCO 2014 är en utmärkt grund för att utveckla samarbetet avseende logistiken mellan länderna på alla nivåer. Det är min bedömning att ökad samverkan mellan Sverige och Finland kommer att kunna effektivisera vårt arbete högst avsevärt, säger Johan Igert. 

När svenska enheter tjänstgör utomlands är det alltid Sverige som löser logisitkförsörjningen till de svenska enheterna oavsett om det är övning eller skarp insats. När det kommer till transporter av exempelvis personal eller materiel samarbetar logistikkompaniet med en enhet som kallas Forward Logistic Site (FLS). Under just den här upplagan av NOCO leds FLS av Finland, men även här finns det personal från Sverige.